آخرین اخبار

قوانين عضويت

  • پرینت
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

به نام بي نام او

1. از ايجاد نام هاي كاربري متعدد خودداري نماييد.

2. در صورت سوء استفاده از نام كاربري، پس از دريافت تذكر و ادامه ي روند نام كاربري  شما مسدودمي گردد.

3. در انتخاب نام كاربري از نام هاي بي مفهوم و نا مناسب استفاده ننماييد.

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir