کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

بحث هفته در وبــلاگ عرفان حلقه

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند...

 

۲۴- بیتا در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۲:۱۷ می گوید :

همه چیز در هستی آگاهی است و در ارتباط با آگاهی ما در آگاهی غرقیم و از آن بیخبر، پس خاکیم ولی همین که از آن باخبر شویم،مسائل عوض می شود؛این خاک قابلیتی را بالقوه و در درون دارد که در یک نظر و یک اتصال او را از خاک به افلاک می رساند.
من در عجب افتادم از آن قطب یگانه
کز یک نظرش جمله وجودم همه جان کرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۳-  تقی فدایی حقی در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۴:۳۲ می گوید:

الهی واجعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فعصعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا . (مناجات شعبانیه)
خداوندا مرا از کسانی قرار ده که تو صدایشان زدی وآنها به ندای تو پاسخ دادند تو در آنها نظر کردی وآنها از فرط جلال تو بیهوش افتادند  تو با آنان نهانی سخن گفتی وآنها آشکارا بدان عمل کردند

هم دعا از تو اجابت هم زتو          ایمنی از تو مهابت هم زتو
گرخطا گفتیم اصلاحش تو کن       مصلحی تو ای تو سلطان سخن
کیمیا داری که تبدیلش کنی           گر که جوی خون بود نیلش کنی
اینچنین  مینا گری هاکار تست      اینچنین اکسیر ها اسرار تست  (مثنوی دفتر دوم)
                               *********
فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا  ( اعراف 143)

هنگامیکه خدای موسی به کوه جلوه کرد کوه شکافت وموسی فریاد زنان به زمین افتاد  

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک  شد
عشق جان  طور آمد  عاشقا
طور مست وخر موسی صعقا ( مولانا)

این عشق است که: جسم را از خاک بلند نموده بر افلاک میرساند
کوه طور را از مشاهده نور الهی به رقص در می آورد
جان طور سینا گردد وموسی را در حال بیهوشی می اندازد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۲-  masi   در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۳:۵۸ می گوید:

گلگفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتا که شبروست او از راه دیگر آیدگل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۱- حسن   در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۰:۱۰ می گوید:

در این معدن خاکی چگونه گوهر وجود مان را پیدا کنیم ؟
بهترین راه استفاده از راهنمائی های بلد راه است .او اشاره کند وما بکاویم .سوالی پیش می آید که چگونه همکاری راه بلد را بدست آوریم ؟ توقع او از ما چیست ؟
اگر بدانیم به چه باید برسیم  با اولین سنگ رنگی که بدست آوردیم کار را خاتمه نخواهیم داد.این گنج  عظیم  را نمی توان یکنفره تصاحب کرد ،درب آن بتعداد آحاد انسانها کلید دارد که باید همه با هم باز باشد.آ یا بهتر نیست همگی با هم دست بکار شویم ؟

حیف باشد از او ،غیر او تمننائی

این شعری است که بلد ماگل همیشه زیر لب زمزمه دارد

با سپاس


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۰- masi   در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۹:۱۸ می گوید:

با سلامگل
گفته میشه که در صد بیشتر بدن ما را آب تشکیل داده در مقایسه با این تعبیر عرفانی که آب همان آگاهیست بنابراین میشه گفت ما حامل آگاهیها هستیم برای همین فقط باید تسلیم و شاهد و ناظر باشیم تا به درک آنچه که با ماست برسیم همونطور که میگن خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره و یا به قول استاد عزیز این تن خانه خداست آنرا آلوده نسازیم.گلگلگلگل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۹- سیمرغ   در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۲۱:۳۱ می گوید:


گلگل

تا  که ما  از  نظر  و  خوبی  تو   باخبریم
ز بد و نیک جهان همچو جهان بی خبریم

گلگل

آن چشم اگر گشایی جز خویش را نشایی
ور این    نظر   گشایی دانی که بی نظیرم

گلگل

مولانا


گل
گر قدر کمال خویش بشناختمی
دامان خود از  خاک   بپرداختمی
خالی و سبک بر آسمان تاختمی
سر بر   فلک    نهم بر افراختمی

گل
مولانا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۸- پدیده صدرایی فر   در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۲۰:۲۵ می گوید:

"... الهی، نظر دریغ مدار..."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷- بیتا   در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۷:۵۴ می گوید:

با سلام به دوست عزیز علیرضا
صحبت شما کاملاً درست است،گِل خام تا در معرض آتش قرار نگیرد به پختگی نمی رسد،براحتی ترک می خورد و از بین می رود. ابلیس عامل پختگی است،ممتحن است.تا این خاک آمیخته به آگاهی،امتحان نشود به پختگی نمی رسد.آتش این کوره ما را پخته و آماده می کند.
"تا ز آتش می گریزی ترش و خامی چون خمیر"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۶-  ؟   در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۷:۱۱ می گوید:

ساقیا ساغرم ده زین نظرها حمد’سپاس
تا که زین نظربازیها آیدم حمد’ثنا  لطف’ وفا

ای که خوبان همه مرید’ مستانه اند بر درٍ تو
تا که چون کنی نظر بر دل ساقیا

گلگلگلگلگل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵-  تقی فدایی حقی   در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱:۲۸ می گوید:

یک نظری بر گل وبر خاک شد

خاک تنم پر زد و افلاک     شد

گشت کدورت بری از جان وتن

مس وجودم چو زری ناب شد  

          ********
گوشه چشمی است ز گلزار دوست
تا که نسیمی  وزد  از باغ دوست

آن نظر ولطف ز در گاه او
گشت عیان بر در ود یوار او

"حلقه"  و " کیهان " بنهادند  نام
تا که شود هدیه هر خاص وعام
             *******
گوشه چشمی که طلب کرده ایم
ناز ونگاهی که طلب کرده ایم

در صدد پاکی وتطهیر خود
رحمتی از دوست طلب کرده ایم

جملگی از پیش  مهیا  شده
هر چه از او باز طلب کرده ایم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۴- علیرضا   در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۲۲:۴۶ می گوید:

در کامنت 9 یکی دو نکته بذهنم رسید خطاب به نویسنده مطلاب. خاک شکل پذیر نیست بلکه همانطور که گفتید خاک و اب که میشود گل شکل پذیر است اما بدون پایداری و هرانچه با گل درست شود با کمترین تلاطم یا فشاری خراب میشود اما اگر در کوره قرارش دهیم و اتش انرا بپزد دیگر به اسانی خراب و پاشیده نمیشود!! شایدبه همین دلیل انسان دوام اورده !که شیطان درش نشسته ؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۳- سروش عازمی خواه  در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۲۲:۳۸ می گوید:

دوست عزیزم آقای حسن
تعریف حلقه با حضور دو انسان و یک هوشمندی شکل می گیرد. خداوند به عنوان عضو چهارم همیشه حی و حاضر است و به نوعی فیضش هم در من، هم در تو و هم در هوشمندی جاری و ساری است. وگرنه شان لاهوتی الله، بالاتر از نزول و عضو حلقه قرار گرفتن به شکل منفرد است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲- بیتا  در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۹:۴۱ می گوید:

بحث نظر جنبه های مختلفی دارد،ناظر و منظور.
ما هم ناظریم هم منظور.
یک جا بحث صاحب نظری است که "از ما به یک نظر بستاند هزار دل"
و "تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است"
و شاید در یک کلام
"بی معرفت مباش که در من یزید عشق"
"اهل نظر معامله  با آشنا کنند"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1۱- حسن  در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۱:۱۳ می گوید:

 

آیا میشود مادر حلقه ای که یک عضوش خداست قرار بگیریم واز رحمت آن بهره مند شویم؟
من وجد سرورم ،یا رب
ما وجد تورا به هم فروشیم، یا رب
ما خاک بودیم،به گفت یارب یارب
الماس نگین هستی ات، ای یارب

در واقع طلب برقراری ایجاد اتصال ازکسی  است که از من رد شده وما شدن را درک کرده.
من ما شده ام دوست
نظر بازی از اوست
من گر بنهی دوست
نظر داریم دوست

با سپاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10- مهدی در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱6:39 می گوید:

خاک تشنه اسیر آتش،فریاد برآورد
بر آسمان تا شاید ببارد، خدا فریادش را شنید
 بر او نظری انداخت تمام آسمان را جاری کرد آسمان تا ابد جاری،خاک در حیرت نظر خدا اری آسمان برما جاری شد [...]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۹- بیتا در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۲:۱۷ می گوید:

اطلاق خاک به آدم،دلیل خاصی دارد و در مبحث رمز خاک و آتش استاد به طور مفصل این موضوع را باز می کنند.
ولی به طور خلاصه می توان گفت:خاک قابلیت شکل پذیری دارد.خاک در معرض آب که همان آگاهی است،گِل می شود و می توان به آن شکل داد.خاک در معرض نظر از آگاهی برخودار می گردد و کیمیا می شود.
در داستان خاک و آتش،ابلیس آتش است.آتش با خاک چه می کند؟
می تواند خاک را سخت و سنگ کند ولی نمی تواند آن را از بین ببرد. در حالی که خاک می تواند آتش را خاموش کند.پس خاک قابلیت غلبه بر آتش را دارد.
این خاک جز به کمک آگاهی کیمیا نمی شود و این کیمیا جز در اتصال با کل حاصل نمی گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۸- آرش در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۲۳:۱۰ می گوید:

با سلام
به نظر دوستان منظور از این خاک چیست ؟
اگر این خاک همان گوهر خاک گرفته وجود من است که نیم نگاهی اتش میگیردو به گلوله از آتش بدل می شود .
واگر خمیره وجود من است که من کمیاگری جز حضرت حق نمی شناسم.
واگر.....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۷- One  در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۲۲:۴۲ می گوید:

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند...باید که گوشه چشمی به ما کنند چون کمال جمعیست , ما خاکیم , ارتقای ما هم همون علم کیمیاگریست که مشتاقان با توجه به قانون بازتاب از این جام سیراب میشوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶- پری ناز  در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۲۲:۳۶ می گوید:

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند/من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند/عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی/عشق داند که در این دایره سرگردانند...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵- ق-ص در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۲۰:۴۴ می گوید:

سلام
آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند...
(ینظر بنورالله)بوند...شاهدند. خدا را دارند وبرای کسب آگاهی به او مراجعه میکنند و نیز دیگران را در آن سهیم مینمایند.آگاهی میدهند و نور ایمان در دل زنده میکنند(خاک را کیمیا میکنند و کارشان,شاهد پروریست)تا (ثم وجه الله)باز شود و همه ضمن اینکه کیمیا را در خود یافته اند,کیمیا بین شوند(ظاهرو باطن,آشکارو نهان,ذات و تجلی را کیمیا میبینند.)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴- بیتا در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۹:۳۵ می گوید :

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست و گرنه طبیب هست

نظر،کوتاه تر از نگاه،حتی کمتر از گوشه ی چشمی است.هر چه به لا زمانی و لا مکانی و لا تضادی نزدیکتر شود به نظر نزدیکتر شده است،جایی است که من نباشد.نظر میل به سمت اوست.
کمال دلبری و حسن در نظربازیست                             به شیوه نظر از نادران دوران باش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۳- Sara.S در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۵:۰۷ می گوید :

خاک به نظر کیمیا شد اما چه سود؟
گوشه ی چشمی به ما شد اما چه سود ؟

من که خود در صد اندیشه بودم جز
آنچه باید از نگاه رسد و نور!
دیدم,اما از شدتش دیدگان
بسته شدوهیچ ندیدو منکر شد!

آنگاه که بازکردم و زین خبر پرسیدم
کیمیا گری, بر من و دیدگانم پیدا شد

اینبار نوری نبود و خود بودم
من کیمیاگر خاک بودم
گوشه ی چشمی زدم بر آن دیدم
که چگونه آن خاک کیمیا کردم!
------------------------------------------

آنان که خاک را به نظر کیمیا می کنند
تنها کیمیاگری میدانند و هیچ!
آنکه  فقط یک بار در معرض نور الهی قرار بگیرد
کیمیا گری میاموزد!

در پناه خدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲- محمد کاریزنوی در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۴:۰۹ می گوید :

باسلام خدمت دوستان عرفان حلقه.این غزل درجواب شاه نعمت الله ولی بوده که گفته است /ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم /صددرد رابه گوشه چشمی دوا کنیم / ومنظور این بوده که انها که داعیه کشف وکرامت دارندایاممکن است نظری هم به مابیندازندوماراهم درسیروسلوک به مقامات عالی برسانندالبته این غزل بیشتر جنبه طعنه دارد نه تایید.ودرادامه میفرماید/ دردم نهفته به زطبیبان مدعی /ان به که از خزانه غیبش دواکنند/یعنی بهتر است درد من از اینگونه داعیه داران پنهان بماندشاید سرانجام خداوند به هر صورت که صلاح بداند دردم را درمان کند.البته این سروده شاه نعمت الله باری ازمنیت باخود دارد وبه همین دلیل حضرت حافظ به او اینگونه جواب داده چون شاه نعمت الله این توانایی رابه شخص خودش نسبت داده طبق فرمایش استاد طاهری دراین بیت منظور ازخاک انسان است که وقتی که انسان کامل یااتصال دهنده به او نظری میکند ازانجائیکه اومظهر تجلیات الهی میباشد نوعی دگرگونی در انسان اتصال گیرنده ایجاد میشود ودرحقیت کیمیای وجود او که عشق است زنده میشود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-  Sara.S در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۱:۲۹ می گوید :

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه ی غیبش دوا کنند

سلام

انتخاب خوبیه!
اما...

در پناه خدا

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

568313609
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
11073
10615
31669
19253561
31669
321182
568313609

Server Time: 2020-08-03 22:57:31

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk