کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

بحث هفته در وبــلاگ عرفان حلقه

اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا

 

۲۵- ایران در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۲:۳۸ می گوید :

حلقه وحدت یا حبل الله بطور سمبلیک نه تنها یک حلقه است بلکه گوئی چرخش وجاذبه ای است به درون،حلقه ای که هم جذب می کند و هم پیوند می دهد.قانون دنیای دو قطبی ایجاب می کند در تقابل این حلقه،حلقه دیگری باشد که آن نیز حرکت وچرخش دارد در جهت جذب ولی نه نگهداری.چرخشی همچون نیروی گریز از مرکز،هر که را که جذب شد به سوی عزلت رها می کند.و ما یکی از این دو چرخش جاذبه را به اختیار خود انتخاب می کنیم.
در آیه255 سوره بقره(آیه الکرسی)می فرماید:"در قبول دین اکراهی نیست(اختیار)راه کمال از بیراهه روشن است.کسی که به طاغوت کافر شود,روی بگرداند,(دوری از جاذبه منفی)به دستگیر ه زوال ناپذیری چنگ زده است.در آیه103 آل عمران هم ضمن دعوت به همسوئی ووحدت در حلقه امن الهی ازپراکنده شدن برحذر می داردوبه پرهیز ازتفرقه که از ترفندهای شیطان است توصیه می کند.

وحدت به حدی در این حلقه اهمیت دارد که حبل من الناس همسان حبل من الله است.درآیه112 سوره آل عمران ازکسانی می گوید که خارج از این حلقه مهر خواری بر آنها زده شده ولی آنها راکه از اتصال امن الهی وایجاد وحدت بامردم برخوردارند مستثنی نموده "...الا بحبل من الله وحبل من الناس..."112 آل عمران .جاذبه قطب شیطان به انحاء مختلف اغوا کننده است.در آغاز جذب وسپس دفع وبه کثرت کشاندن انسان است.این فرایند در آیه48 انفال بسیار روشن ترسیم شده؛"شیطان اعمال آنهارا در نظرشان بیاراست وگفت:امروز هیچکس بر شما پیروز نمیگرددومن پناه شما هستم(سرابی از حبل)وهنگامی که دو گروه در تقابل وستیزه بایکدیگر قرار گرفتندپس رفت وگفت من ازشما بیزارم من چیزی می بینم که شما نمی بینید.."ودر آیه16 سوره حشرکسانی را که درکثرت وتفرقه دلهایشان پراکنده است به شیطان تشبیه میکند:"کار آنهاهمچون شیطان است که به انسان گفت کافر شو اما هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم..."می بینیم که رمز حبل الله وحدت است وهمسوئی ورمز کار شیطان تفرقه وجدائی.

چون چرخش نیروی گریز از مرکز؛هرکه را که فریب خورد ودر این چرخه گرفتار شد به عزلت وکثرت رها می شود.
معرفت و روح نماز با شکوه عید فطر را مقایسه کنید با مرام شیطان پرستانی را که ظاهرا دم از اتحاد می زنند.
باامید شناخت حلقه حبل الله که تن هابا حضور در آن یک تن شوند!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۴- بیتا در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۵:۲۳ می گوید :

کلمه ی اعتصموا 4 بار در قرآن تکرار شده،که در مرور اجمالی این آیات موارد جالبی را در می توان دید:
اتصال یک نعمت الهی،امکانی برای وحدت و رهایی از جهنم ناآگاهی و قرار گرفتن در مسیر هدایت و در جای دیگر رحمت و هدایت،جالب این است که حتی به شاهدی به نوعی اشاره شده،شاهد شدن و مقیم شدن در اتصال و بخشش از بهره مندی ها و در جای دیگر به صالح شدن و بازگشت به رحمت او اشاره دارد،کسانی که خالص شدن و البته این خلاص شدن و خالص شدن خود بحث مفصلی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۳- سروش عازمی خواه در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۹:۵۴ می گوید :

Masi عزیز
ان شاالله بحث برزخ در هفته مخصوص به خودش. بحث این هفته را به نام اعتصموا به پایان برسانیم تا به امید خدا بحثهای دیگر.
سپاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۲- سیمرغ در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۱:۰۱ می گوید :

میدان هشتاد و یکم اعتصام است.اعتصام دست بر زدن است.
قوله تعالی : "واعتصمو بحبل الله جمیعا" "
و اعتصام سه است:
اول: دست به تو حید زدن است که "فقد استمسک بالعروه الوثقی " آن است.
دوم دست به قرآن زدنست و کار کردن بدان که : " اعتصمو بحبل الله " آن است.
سوم دست به حق زدن است،که: " و من یعتصم بالله " آن است.

نقل از کتاب صد میدانگل
خواجه عبدالله انصاریگل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۱- masi در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۵:۰۷ می گوید :

با سلام و تشکر از دوست محترم جناب عازمی خواه گل
میشه بطور مختصر در مورد برزخ توضیح بدهید؟البته چون کالبد ذهنی بعد مکان نداره و همسو با دنیای لامکانه من هنوز حدس میزنم این امکان پذیره حتی اگه شده به اندازه یک روزنه این دنیا با اون دنیا میتونه در رابطه باشه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۰- بیتا در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۳:۱۲ می گوید :

در موضوع این هفته،دو نکته ی اساسی وجود دارد،یکی اتصال و دیگری وحدت.رسیدن به مفهوم لاله الا الله، چه در درون و چه در بیرون.
در واقع شاید تنها راه نجات انسان کثرت زده ی امروز همین موضوع است.
بیماری خود شیفتگی یک اپیدمی برای هفت میلیارد انسان که در اسارت در خویشتن رنج می کشند و هر روز در کثرتی بیش از روز پیش فرو می روند به گونه ای که حتی در وجود خودشان نیز وحدتی نمی یابند.
اتصال جمعی از دیدگاه دیگر مجالی است برای درمان این کثرت زدگی با پرداختن به دیگری.
وحدتی که نتوانستیم با توان فردی به دست آوریم را برایمان ایجاد می کنند.
سلام به دوستمان masi
ضمن تأیید فرمایش جناب عازمی خواه عزیز،توجه داشته باشید که مواردی که شما ذکر کردید،مرگ فیزیکی است نه مرگ قطعی یعنی همچنان کالبدها زنده بودند که بازگشت امکان پذیر شده است،به عبارتی هم چنان ادغام کالبدها وجود داشته و کالبد ذهنی مستقل نشده بوده تا امکان لامکانی ایجاد شود بنابراین بی تردید گزارشات مربوط به همین جاست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۹- سروش عازمی خواه در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۲:۱۷ می گوید :

masi عزیز
کالبد ذهنی بعد مکان ندارد که جایی برود. آن چیزهایی که فرد تجربه کرده در دنیای دیگر نیست بلکه همین برزخ را دیده که همینجاست... دنیای لا مکان بعد از طی شدن برزخ است که در حوصله این بحث نیست. از ماده نمی توان به لا مکان رسید. ما در این زندگی همانطور که دوست عزیزم بیتا هم گفتند به درک لا مکانی می رسیم و آن از طریق ادراکات است و نه میکروکازمیک و دنیای درون اتم.
سپاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۸- سروش سلوتی در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۶:۰۸ می گوید :

گلسلسله موی دوست،حلقه دام بلاستگل

گلهر که دراین حلقه نیست،فارغ از این ماجراستگل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷- masi  در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۴:۳۲ می گوید :

با سلام و تشکر از بیتاگل
به نظر شما کسانی که در بیهوشیها و بیماریها به کما میروند و میگویند در اون لحظات دنیای دیگر را دیدند و حتی زندگی کردند کما اینکه کتابهایی هم در این مورد نویسندگان خارجی منتشر کردند و بر این باورند که این سفر رخ داده آیا این همان کالبد ذهنی نیست که با وجود جسم زنده در روی زمین به دنیای دیگر سفر کرده؟و چون تجربه ای از زندگی لامکانی نداره طبق نرم افزار ذهنی زمینی همه چیزو تجربه میکنه در صورتیکه فقط کالبد ذهنی او آنجاست و نه جسم او؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۶- بیتا  در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۴:۰۰ می گوید :

در مباحث عرفان کیهانی دو نوع ارتباط تعریف می شود،ارتباط فردی و ارتباط جمعی.
در ارتباط فردی که اتصال ادعونی استجب لکم نامگذاری شده،فرد به صورت انفرادی در ارتباط با خدا قرار می گیرد،اما در مسیر این اتصال مقاومت بزرگی قرار دارد که تنها در دو صورت قابل گذر است،یکی با اشتیاقی خارق العاده و دیگری برای مضطر این مسیر هموار می شود.ولی عده ی کمی در طول تاریخ توانسته اند این مقاومت را پشت سر بگذارند.
رحمانیت عام الهی یا همان حبل لله برای چنین موقعیتی پیش بینی شده است و هوشمندی خالق را به تمامی نشان می دهد.این اتصال که شامل حلقه های متعدد این رحمانیت است را می توانیم حلقه ی ایاک نستعین،حلقه ی وحدت، حلقه ی حبل لله یا ... بنامیم.
که از ایجاد یک وحدت یا به زبان زمینی یک شرکت شکل می گیرد.در این اتصال هر کس با هر میزان اشتیاق می تواند بهره مند گردد و هیچ پیش شرطی وجود ندارد الا شاهدی وتسلیم در حلقه.

در دیدگاه عرفانی هر عملی دارای ظاهر و باطن می باشد بنابراین قرار است ما از ظاهر به باطن مسائل حرکت کنیم،رحمان یک کلمه است در ظاهر ولی در باطن اشاره به اتصال دارد.
نماز نیز چنین ویژگی را دارد،قرار است ما اقیموا الصلوة کنیم یعنی مقیم بشویم در کجا؟
در اتصال. حال این اتصال می تواند یک فرم عام داشته باشد،نماز یک اتصال عام است  یعنی آن هم حلقه ای است به شرطی که بتوان از ظاهر به باطن رسید و قرار بوده به اتصال منجر شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵- محمد کاریزنوی  در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۱:۰۷ می گوید :

ریسمان الهی میتواند اشاره به نماز باشد واینکه تاکید میشودمتفرق نشوید منظور این است که به جماعت خوانده شود وباید امام جماعت متصل باشد وجماعت ازطریق اومتصل شوند واینکه زمان مشخصی برای اقامه ان اعلام میتواند یکدلیلش این باشد که تعداد بیشتری ازانسانها دراین اتصال حضور داشته باشند0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۴- بیتا  در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۹:۰۶ می گوید :

در تکمیل فرمایشات دوست عزیزمان
در بحث مولا،ولی و ولایت،
ما به دنبال چه هستیم؟
ولی از ما چه می خواهد؟شیعه کیست؟
شیعه کسی است که ولی را مشایعت می کند،یعنی گام به گام با او پیش می رود.

"ولی" راهنماست،علائم الطریق است،جایی که راه را نمی شناسیم،انگشت اشاره ی او را دنبال می کنیم.
حال ببینیم این انگشت اشاره چه چیز را نشان می دهد؟
آیا جز لااله الا الله؟
آیا چیزی غیر ایاک نستعین می گوید؟
پس نقض ایاک نستعین،نقض مشایعت اوست و این نکته ی ظریفی است.
ما راه را بلد نیستیم از بلدراه می خواهیم،نشانمان دهد تا ما او را مشایعت کرده به ایاک نستعین برسیم.

masi عزیز
در این مرحله کالبد ذهنی ما قادر به رفتن به لامکان نیست ولی در اتصالات با فعال شدن سنسور فراذهنی امکان دریافت آگاهی و حتی ادراک شهودی لامکانی وجود دارد. توجه داشته باشید،درک یک موضوع بالاترین حدی است که در این مرحله امکان پذیر است.یعنی وجودی شدن،یعنی لمس وجودی یک موضوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۳-  سیمرغ  در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۸:۲۱ می گوید :


مثنوی تو دکان وحدت است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگل

۱۲-  پری ناز  در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۷:۲۷ می گوید :

خلق را در دین و دنیا از برای مصلحت/ عروة الوثقی تویی امروز و هم حبل ‌المتین...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۱-  امضا محفوظ  در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۶:۴۰ می گوید :

1- "فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّـَغُوت‌ِ وَیُؤْمِن بِاللَّه‌ِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَة‌ِ الْوُثْقَی‌َ;(بقره‌،256) کسی که به طاغوت _بت و شیطان و هر موجود طغیانگر_ کافر شود و به خدا ایمان آورد، به "دستگیرة محکمی چنگ زده است‌."
2- "وَ مَن یُسْلِم‌ْ وَجْهَه‌ُوَّ إِلَی اللَّه‌ِ وَ هُوَ مُحْسِن‌ٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَة‌ِ الْوُثْقَی‌َ;(لقمان‌،22) کسی که روی خود را تسلیم خدا کند، در حالی که نیکوکار باشد، به "دستگیرة محکمی‌" چنگ زده _و به تکیه‌گاه مطمئنی تکیه کرده است_."
در آیة اول "ایمان به خدا" و در آیة دوم "توجّه به خدا"، عروة الوثقی‌، نامیده شده است‌. "عروة الوثقی‌" از نظر لغوی به معنای "دستگیرة محکم‌" است‌. خداوند خواسته است از باب "تشبیه معقول به محسوس‌" چیزهایی که با حواس ظاهری حس نمی‌شوند را به چیزی که با حواس ظاهری ما درک می‌شود، تشبیه کند. اینجا نیز خداوند می‌خواهد به ما بفهماند که چطور وقتی به دستگیره و ریسمان محکمی تمسّک کرد، سقوط نمی‌کنی ایمان به خدا و توجه به سوی او هم از افتادن و سقوط در ورطة کفر و الحاد و

البته از امام صادق‌روایت شده است که‌: منظور از "عروة الوثقی‌" ایمان به خداوند واحدی است که شریک ندارد. و از امام باقر روایت شده است که‌: مقصود از آن دوستی ما اهل‌بیت‌: است‌.(تفسیر صافی‌، فیض کاشانی‌، ج 1، ص 284)
در حدیثی نیز که اهل‌سنّت آن را نقل کرده‌اند. و نیز امام رضا از پیامبر نقل کرده‌اند که‌: "بعد از من فتنه‌ای تاریک و ظلمانی خواهد بود. تنها کسانی از آن رهایی می‌یابند که به عروة‌الوثقی چنگ زنند، عرض شد: ای رسول خدا! عروة الوثقی چیست‌؟ فرمود: ولایت سید اوصیأ است‌. عرض شد: یا رسول اللّه‌! سید اوصیأ کیست‌؟ فرمود: امیرمؤمنان‌. عرض شد: امیرمؤمنان کیست‌؟ فرمود: مولای مسلمانان و پیشوای آنان بعد از من‌. البته تفسیر عروة الوثقی به ایمان به خدا، ولایت‌، دوستی اهل‌بیت‌، علی‌و غیره‌، هیچ منافاتی با هم ندارند; زیرا این‌ها از باب ذکر مصداق است‌; و همة این‌ها دارای این ویژگی هستند که اگر به آن‌ها تمسّک کنی‌، همواره در طریق هدایت باقی خواهی ماند و گمراه نمی‌شوی‌.(تفسیر نمونه‌، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران‌، ج 17، ص 68ـ69)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۰-  masi  در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۵:۵۱ می گوید :

با سلام وتشکر از جواب دوستان جناب عازمی خواه و خانم بیتاگل
قبل از اینکه موضوع جدید بحث هفته را ببینم در رابطه با نظریه تار آیه حبل الله به ذهنم اومده بود و حس میکردم باید رابطه ای باشه وقتی دیدم بحث جدید هفته همین ایه است قدری به یقین رسیدم که حتما ارتباطی وجود داره در هر حال به نظر من همانطور که در رحمانیت خداوند غوطه وریم تمامی وجود ما ناشی از حرکت این تارها میتونه باشه یعنی در  اون غرق هستیم همه اینها باهم در رابطه است و جدایی نیست همونطور که بین خداوند و هوشمندی وقوانین واعداد رابطه تنگاتنگ هست و ما از خداوند به اعداد و از اعداد به خداوند میزسیم میتونه بین نظریه ریسمان و دنیای لامکان ارتباطی هر چند کوچک وجود داشته باشه البته منظور من رفتن کالبد ذهنی به دنیای لامکان بود چون جسم فیزیکی در اون دنیا که لامکانه معنایی نداره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۹-  بیتا در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۳:۲۷ می گوید :

یکی از دوستان در حرف های شما گلایه داشت که چرا بحث ها صرفاً با توجه به دین اسلام مطرح شده؛در اینجا یک بار این آیه را در مسیحیت مطرح می کنیم.تا ببینیم با هر مرامی سازگار است.
در انجیل هست که هرگاه دو نفر از شما جمع شوند،سومی من هستم.در آنجا هم وحدت و جمع حداقل دو نفر برای جاری شدن رحمت عام الهی ذکر شده است.
انجیل در عبری یعنی خبر خوش و این خبر خوش چیست؟
فرزند گمشده به خانه پدر برگرد.
یا در جای دیگر ،صحبت از پدر-پسر و روح القدس می شود.پدر سمبلیک است،که چرا خداوند را پدر خطاب کرده چون همیشه در خانه ی پدر به روی فرزند گمشده باز است،پسر هم سمبل همان فرزند و مفهوم انسان را دارد و روح القدس هم که معلوم است همان هوشمندی است.
بنابراین در اینجا نیز مفهوم اتصال و وحدت را در باطن این آیات می توان یافت.
در همه ی مرام ها اصل بر وحدت است و پرهیز از کثرت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۸-  سیمرغ در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۲:۲۸ می گوید :


تقدیم به استاد طاهری

او مرا خواند به وحدت
تا رهایم کند از کثرت
از هزار تویی پراکنده
از تارهای تیره درون
پودهای پوسیده برون
گفت الهی است این ریسمان
سری دارد در آسمان
با رازهایش در نهان
یگانگی صدای چنگ او
یکتایی آواز زیبای او
دور شدم از دیدار او
دستهایم ماند لرزان
گاه شدم لغزان
خدایا لایق راهم گردان
با سر انگشتی آویزان
شاید هنوزباشد
چنگی از من به ریسمان
ای از تبار پاکان
با لبخند تابان
گفتی ز روز اول
با من سرود دریا
قطره مباش تنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۷-  بیتا در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۱:۲۸ می گوید :

masi عزیز
نظریه ی تار یا ریسمان،اشاره به موضوعی فیزیکی است و از ارتعاشات بنیادی که دنیای فیزیک را شکل داده،صحبت می کند،دنیای فیزیک دنیای فعلی ما می باشد،در این مرحله ما زمان-مکان و تضاد داریم.
حبل لله اشاره به این ریسمان فیزیکی نظریه ی تار نیست،تمثیلی است که به ما تسهیلات رحمانیت را یادآور می شود.
حبل لله یا در جای دیگر عروة الوثقی در واقع همان حلقه های رحمت عام است و رحمت عام الهی در سایه ی وحدت جاری می شود، زمانی که حداقل دو جز به وحدت می رسند،جز سوم هوشمندی و چهارمی خداوند است و استفاده از این تسهیلات میسر می شود که بزرگترین دستاوردهای آن ارتقای آگاهی،درک هستی،امکان دستیابی به دانش کمال و ... می باشد. یکی از این آگاهی ها می تواند شناخت و فهم و درک جهان لامکان باشد،البته به صورت ادراکی نه حضور فیزیکی در آن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶-  سروش عازمی خواه در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۹:۳۷ می گوید :

دوست عزیزم Masi
تارهای مرتعش ارتباطی با حبل الله ندارد. ما به این راحتی به رحمانیت الهی دسترسی داریم اما به این راحتی ها به تارهای مرتعش دسترسی نیست. رحمانیت الهی از جنس شعور و آگاهی است و تارهای مرتعش از جنش ارتعاش و انرژی ... پس دو بحث کاملا متفاوت است. حبل الله در تمام لحظات زندگی با ماست و ما در آن غوطه وریم. در زندگی بعدی هم که ماده و مکان نیست باز هم رحمانیت الهی با ماست.
سپاس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵-  masi در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۴:۵۲ می گوید :

با سلام
با تشکر از جوابتون بیتای عزیزگلاتفاقا من میخواستم بپرسم آیا حبل الله میتونه با نظریه تار یا ریسمان ارتباط داشته باشه؟چند وقت پیش من در روایتی شنیده بودم که هر چیزی که از دنیای دیگه گفته میشه نمونش در این دنیا هست شاید به خاطر همینه که در قرآن بارها تذکر داده میشه که در آسمان و زمین نشانه هایی هست برای کسانیکه اهل تفکر و تعقل هستند و اینکه انسان جزیی استثنایی از اجزای هستی است و میتونه تعیین کننده باشه چون اشرف مخلوقاته وتشعشات حاصل از اندیشه و در نتیجه رفتار او تاثیر گذاره و طبق این آیه (ولاتفرقوا)در وحدت تشعشعاتی هست که میتونه برای ما انسانها راهگشا باشه همونطور که در پایان این آیه از لعلکم تهتدون یاد شده (باشد که شما راه یابید).سوالی که برای من پیش اومده اینه که آیا ما از طریق این تار یا ریسمان میتونیم به دنیای لامکان راه پیدا کنیم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴-  بیتا در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۲:۱۳ می گوید :

این آیه در عرفان کیهانی مفهوم ویژه ای دارد و  اساس اتصال و رحمت عام الهی در آن قابل توضیح است ؛از تعریف کمال تا الیه راجعون در آن نهفته است.
جایی که کمال را حرکت از ظاهر به باطن تعریف می کنیم،لزوم پرداختن به باطن ما را بر آن می دارد که در این آیه نیز به چنین باطنی توجه کنیم،آیا حبل لله تنها یک کلمه است؟ مفهوم باطنی حبل لله چیست؟
مفهوم باطنی بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟
و در گام نخست این حرکت مفهوم رحمان در حبل لله قابل توضیح می شود،رحمتی که امکان و تسهیلات حرکت به سوی خودش را فراهم می سازد.برای کسانی که نتوانستند از راه فردی به نتیجه برسند.این آیه امکان تحقق ایاک نستعین است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳-  سیمرغ  در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۱:۰۹ می گوید :


نظریه وحدت روحی که بر این باور است همه هستی دارای روح و روان است،به این مسئله که از ماده چرا این همه اشیا’ متنوع و شعور و اندیشه زاده می شود،اینطور پاسخ می دهد که از روان یا روح فراگیر هستی که به صورت واحد و جوهر یگانه و یکتا سرتاسر هستی را در بر گرفته،اشیا’ کثیر و اندیشه ظاهر میشود.در واقع کثرتی از آن وحدت پدید می آید.
نظریه وحدت روحی بر روح داشتن همه هستی از جماد گرفته تا ابر خوشه های کهکشانی اعتقاد دارد.همین نظریه است که به کمک آن ما می خواهیم حوزه یا میدان واحد آگاهی را به اثبات برسانیم و ارتباط آن را با تئوری بزرگ وحدت نشان بدهیم.

نقل از کتاب:
پیوند علم و عرفان
اندیشه های کوانتومی مولانا
نویسنده : دکتر محسن فرشاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲-  ق-ص  در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۸:۵۸ می گوید :

سلام
این آیه شریفه ما را از هر قشر با هر دانشی,به ارتباط با خدا از راه جمعی دعوت میکند(امر خدا ,دعوت و بشارت است)

درآخر آیه ,توصیه میشویم که: متفرق نشویم .یعنی این ,بهترین راه برای دریافت فیض الهیست و بدین طریق حتما در پناه لطف حق قرار داریم.

تکیه کلام استاد(مصرعی از مثنوی)که:
چون که صد آمد,نود هم پیش ماست.

یادش بخیر.  درسته که نمی بینیمت ولی  با مائی استاد. گل

برای اتصال از راه جمعی راههای گوناگون در دنیا وجود دارد که بهترینش در اختیار ماست(حلقه) زیرا بالاترین فن و تکنیک را داراست=(تسلیم در برابر خدا و بندگی او)که دستش بالاترین دستهاست.

فیض خدا با همه ذرات ,از هر سو تا بی انتها.گل
زیر فلک اطلس,هشیار نماند کس
زیرا که ز پیش و پس ,می های تو می آید.
                                             مولانا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-  بیتا در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۶:۳۸ می گوید :

  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ﴿103﴾
 و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت‏خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید پس میان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشانه‏هاى خود را براى شما روشن مى‏کند باشد که شما راه یابید
(103)آل عمران

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

568353068
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
6858
10931
71128
19253561
71128
321182
568353068

Server Time: 2020-08-07 17:26:57

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk