کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

بحث هفته در وبــلاگ عرفان حلقه

هفته آغازین - پله عقل و پله عشق

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

پله عقل و پله عشق

     

   ۴۲- زهرا  در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۴:۳۶ می گوید :   

درپله عقل من بودم.درتمام لحظات بامن زندگی می کردم.درهر صفرثانیه بامن نفس میکشیدم.اولحظه ای مرارهانمی کرد.زندگی درچارچوبی قرارگرفته بود. فقط می توانستم روی دماقم را ببینم,نه بالاترازآن.اماوقتی وارد پله ی عشق شدم,آن چارچوب پاره شد. زندگیم بزرگ شد. دیدچشمانم دوربین شد. آنقدر در عظمت جهان هستی فرو می روی که از منییتت دور می شوی آنوقت خنده ی زیبای خدا را واضح و شفاف مشاهده می کنی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۱- بهرام  در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱:۰۸ می گوید :   

       عشق بزرگ
و اعتراف قشنگ ست اگر چه با تاخیر
پرنده بودم اما پرنده‌ای دلگیر

پرنده بودم اما هوای باغ زمین
از آسمان بلندم کشیده بود به زیر

پرنده بودم اما پرنده‌ای بی‌پر
پرنده بودم آری ولی علیل و اسیر
                *
چقدر منتظرت بودم ای چراغ مراد
که خط گمشده‌ام را بیاوری به مسیر

و آمدی و مرا زین خرابه پر دادی
به سمت باز افق‌های روشن تقدیر
               ***                
میان این من حال و تو ای من پیشین
تفاوتی است اساسی، قبول کن بپذیر

گذشت آنچه میان من و تو بود گذشت
ترا ندیده گرفتم، مرا ندیده بگیر

به راز عشق بزرگی وقوف یافته‌ام
مرا مجاب نمی‌کرد عشق‌های حقیر

پرنده‌ام اینک یک پرنده آزاد
پرنده‌ام آری یک پرنده ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۰- بیتا در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۳:۲۴ می گوید :   

نظامی شعر زیبایی دارد که به زبان تمثیل بیان عشق به تجلی است وقتی عشق به اصل میسر نیست.
دید مجنون را یکی صحرانورد
در میان بادیه بنشته فرد
ساخته بر ریگ ز انگشتان قلم
می زند حرفی به دست خود رقم
گفت ای مفتون شیدا چیست این
می نویسی نامه سوی کیست این
هر چه خواهی در سوادش رنج برد
تیغ صرصر خواهدش حالی سترد
کی به لوح ریگ باقی ماندش
تا کسی دیگر پس از تو خواندش
گفت شرح حسن لیلی می دهم
خاطر خود را تسلی می دهم
می نویسم نامش اول وز قفا
می نگارم نامه ی عشق و وفا
نیست جز نامی از او در دست من
زان بلندی یافت قدر پست من
ناچشیده جرعه ای از جام او
عشق بازی می کنم با نام او

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۹- بیتا در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۸:۵۹ می گوید :   

درک به عنوان دستاورد پله ی عشق امکان وجودی شدن مسائل را به ما می دهد،در پله ی عقل و کمیت با پند و نصیحت و سایر ابزار ها،انسان به مواردی توصیه می شود و از مسائلی منع می گردد ولی در پله ی عشق این موضوع اساسی تر بررسی می شود یعنی همین که درک مطلبی در پله ی عشق حاصل می شود،از آن جا که جز  وجودی اوست برای تحقق همان موضوع نیاز به هیچ تلاشی نیست،چون این درک مانع انحراف محور وجودی می گردد و کیفیت وجودی است که ارتقا یافته است.
و این تعریف عرفان است:"ارتقای کیفیت وجودی"
لذا عرفان را در پله ی عشق و به مفهوم رسیدن به اشراق و روشن بینی(روشن دیدن جهان هستی) ودرک معرفت هستی تعریف می کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۸- پریسا حبیبی در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۰:۱۹ می گوید :   

ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید
گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۷- آرش در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۲:۴۰ می گوید :   

دل ودین و عقل و هوشم همه را به باد دادی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۶- بیتا در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۸:۲۰ می گوید :   

همان طور که دوستان گفتند عشق عاملی است که مارا از خود بیخود می کند و انسانی که با اصل محوریت خود و عشق کامل به خود به دنیا آمده مجالی می یابد که به بیرون از خود معطوف شود. ما در این زندگی عشق به خود و دیگری را با هم داریم تا مقطع بعدی، که به عطف کامل به بیرون می رسیم.

موضوع دیگری در مورد عشق،مطلبی است که استاد تحت عنوان عشق عقلانی و عشق عشقانی توضیح دادند.
عشق عقلانی همان دوست داشتن است که با ادله ی عقلی و توسط عقل توصیه می شود و به اشتباه عشق نامیده می شود که البته فاقد تبعات عشق است.
اما عشق عشقانی،عشق در پله ی عشق بوده که با تبعات عشق همراه است و حساب و کتاب عقل در آن نقشی ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۵-  ثنا حسینی راد در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۹:۲۵ می گوید :   

یادم میآد که در دوره ی 3 استاد تعریف جالبی از عشق داشتند: " عشق هم فازی دو طرفه ی درونی است "
یکی از چیزهایی که تجربه ی وحدت را برای ما میسر میکند عشق است و البته عشق تبعات مختلفی دارد. انسان سالم انسانیست که قابلیت تجربه ی همه ی تبعات عشق را داشته باشد،چون عشق است که حیرت ایجاد میکند و موجودی که قابلیت حیرت ندارد قابلیت کمال را هم ندارد.عقل لازم است ولی کافی نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۴-  ق-ص در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۱:۳۰ می گوید :   

عقل اگر ما را بسوی عشق رهنمون شود شریف است.
در جهان تضاد همه چیز میتواند در ظاهر ,عکس واژه بوده,
اما در مفهوم عین خود واژه باشد.یعنی گاهی قهر ,مکر, .... عین عشق است.بطور  خلاصه :
گر ندیدی سود او در قهر او,
کی شدی آن لطف مطلق قهر جو؟
                                         مولانا.
هر واژه ,باید درست معنی شود و این میسر نمیشود ,مگر با اندیشه در سایه
خیر مطلق.گل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۳-  حسن  در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۹:۱۷ می گوید :   

تعریف عشق از نظر من :

نگاه و رفتار خدا با انسان

بینهایت رحمت ،بینهایت بخشش،بینهایت ستار
و...
پس میتونیم بینیم ما چقدر عاشقیم؟؟چقدر از این صفات رو و با چه غلظتی داریم؟خجالت
تازه رحمت خدا همیشه در حال سبقت گرفتن از بقیه صفاتش است .خداحافظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۲-  بیتا  در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۶:۳۷ می گوید :   

پله ی عقل جایگاه شناخت و حداکثر فهم است این جایگاه با عشق که جایگاه درک اختلاف معناداری پیدا می کند. جایی که صحبت از توان فردی است پله ی عقل مطرح است و با علم وتجربه و... مواجهیم در همین جایگاه بر اساس قانون بازتاب و اشتیاق هایی که ایجاد شده الهامات و جرقه هایی از پله عشق می رسد و ما شاهد نبوغ و ظهور علوم و مسائل ویژه ای می شویم ولی اگر همین علم به پله ی عشق منجر نشود ،هرگز امکان درک حاصل نخواهد شد.

به نظر می رسد که کسی با اختیار خودش عاشق نمی شود،معمولاً وقتی خبر می شود که آب از سر گذشته،عشق آمدنی بود نه آموختنی.
البته این موضوع درست است که هر توضیحی در این مورد ناقص است و این ویژگی درک می باشد که قابل توضیح نیست و البته سطوح درک بی نهایت است و هر کس سخنی از سر سودا می گوید چون چاره ای جز این وجود ندارد.ظهور تبعات عشق به طور نسبی وجود آن را ملموس می سازد ولی هنوز نمی توان به وضوح گفت که عشق چیست!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۱-  ؟  در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۸:۲۶ می گوید :   

یک سوال دارم آیا واقعا کسی می تونه عشق رو تعریف کنه ؟ آیا اصلا ما عشق رو می شناسیم ؟ من مطمئن هستم و با اطمینان می گم که نه - تا الان اینطور فهمیدم تویه این مدت و با توجه به چیزهایی که خودم فهمیدم - البته این کاملا درسته که برای شناخت بهتره بحث کنیم و آزمایش ولی اگه بخوایم بحث کنیم باید بیایم رو پله عقل که کسی منکر این هم نمی شه ولی تنها راهه آزمایشه اون اینه که عاشق بشیم ( آیا کسی جراتشو داره ؟ ) حرف زدن همیشه خیلی آسونه
چیزی که من در مورد عشق حس می کنم و شاید یه حس قلبی یه نمی دونم اینه که عشق  با تمام سادگیش یکی از ناشناخته ترین های هستی هست پس چطور می تونیم تا این اندازه با قطعیت در موردش حرف بزنیم عشق قدرتی داره که می تونه منه انسان رو که انقدر اسیر خودم هستم خورد کنه عشق می تونه تو رو از خودت بیاره بیرون و خیلی چیزا برات میاره که تو دنیای عقلانی امکان نداره
الان عصر هوشمندی یه و قراره که پله عشق شناخته بشه و این راهه دله گل


من مطمئنم که حضرت علی (ع) حتما روی پله عشق قرار داشتن و حتما عاشق بودن که رفتن و به جای پیامبر خوابیدن
چونکه عشق ایثار می یاره و...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۰-  masi در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۵:۴۶ می گوید :   

با سلام و تشکر به خاطر ایجاد تنوع و تحولگل
به نظر من پله ای برای عقل و عشق وجود نداره شاید به کار بردن واژه پله به خاطر اینه که بالا رفتن را برای ما تداعی میکنه و گرنه بنا به اصل وحذت عقل وعشق در یک سطح هستند و به قولی لازم و ملزوم و به زبان ریاضی مکمل و مماسند و ممزوجند و بشدت باعث تقویت همدیگر هستند مثلا یک معلول ذهنی درکی از عشق زمینی نداره شاید دوستی ومحبت را حس کنه ولی عشق را نه اینجا ثابت میشه که عقل محرک عشقه ویا عشق کسانی چون انیشتین و .....به تحقیق و پژوهش باعث شکوفایی عقل وذهن آنها شده و  بر عکس عقل کسانی چون ملاصدرا و خیام باعث شکوفایی عشق در آنها شده بنابراین اگر عقل و عشق در یک راستا حرکت کنند باعث تقویت هم ولی اگر در یک راستا نباشند باعث تضعیف هم میشوند به قول شمس عزیز در هوشیاری بعد از مستی عشق چشم دل انسان باز میشه و حقایق آشکار میشوند .گل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۹-  ؟   در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۴:۰۴ می گوید :   

به واسطه ی عشق، خداوند(یک وجود)برای انسان متجلی می شود.
در ازل پرتو حسنت زتجلی دم
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت
عین غیرت شد از این آتش و بر آدم زد
به عبارتی خداوند خواست که به واسطه ی پله ی عشق و مسیر عشق متجلی شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۸- سروش عازمی خواه   در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۱:۵۷ می گوید :   

 دوست عزیزم جناب سید
طبق دروس عرفان حلقه، کالبد ذهنی از جنس شعور است و بنابراین تصور جا برای شعور غلط است. پس جایگاه این کالبد در مغز نیست. بلکه در حوزه وجودی ماست بدون نصور محدودیت جا. پس شعور می تواند در محدوده جسم فیزیکی نباشد. کما اینکه انسان کالبدی به وسعت جهان هستی دارد. این کالبد به وسیله مغز فیزیکی تحریک پذیر نیست بلکه مغز فیزیکی به وسیله آن تحریک پذیر است چنانچه پس از مرگ، این کالبد به حیات ادامه می دهد. با تحریک الکتریکی قسمتی از مغز هم، فقط اطلاعات به نوعی از این کالبد دانلود می گردد.
در فرادرمانی، ما اثبات می کنیم که روان و ذهن از یکدیگر جدا هستند و بر عکس پزشکی، کالبد روانی را از کالبد ذهنی متفاوت می دانیم.
اما مهمترین قسمت فرموده شما، اتفاقا معتقدیم که بدون حواس پنجگانه باز آستانه درک فراذهنی کار خود را مجزا انجام می دهد. کما اینکه در تاریخ هلن کلر کور و کر و لال، دریافتهایی عالی و فراذهنی داشت. حتی اگر لامسه و بویایی و چشایی او هم مختل می بود باز هم در آستانه دریافت فراذهنی می بود...
بسیار ممنونم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۷- بیتا  در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۱:۵۷ می گوید :   

مغز و عقل دو مقوله ی متفاوت هستند که در کتاب انسان از منظری دیگر -ویرایش سوم - صفحه ی 155، به تفضیل در این مورد بحث شده است.

در همان کتاب در صفحه ی 163عملکرد مغز را به شرح زیر تقسیم کرده اند:
1.بخش اتوماسیون یا بخش کنترل خودکار بدن
2.کنترل واکنش های غیر خودکار
3.حافظه ی فیزیکی
4.آشکارسازی فعالیت های پله ی عقل و پله ی عشق
5.دریافت اطلاعات خارجی به کمک سنسور های حواس مختلف
6.مخابره ی اطلاعات سنسورهای حواس به کالبد های وجودی مختلف و دریافت اطلاعات مخابره شده از آن ها
7.ترجمه ی اطلاعات در یافتی از کالبد های مختلف به زبان جسم،از طریق تولید و ترشح های شیمیایی

یکی از دوستان در بخش حرف های شما،اشاره به مطلب جالبی کردند،از اشتیاق صحبت کردند که پول رایج دنیای دل و پله ی عشق است.
جایی که صحبت از بینش و شناخت است،موضوع بر پله ی عقل در عقل شناختی مطرح می شود سپس این شناخت به انگیزه می رسد که هم چنان این انگیزه ها را در پله ی عقل و عقل انگیزشی می توان جستجو کرد ولی همین که این انگیزه به اشتیاق منجر شد از پله ی عقل خارج شده و در پله ی عشق قرار می گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۶- حسن  در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۱:۲۵ می گوید :   

عقل هم یکجور عشقه ،عاقل هم عاشق کشف رابطه هاو استفاده از اونهاست.
کشف رابطه ابزار می خواد وانسان همیشه بدنبال ابزار های جدیده .عاقلترین عاقلها هم عاشق کارشانند.

واما عشق

تنها ابزارش از ازل تا ابد ثابت مونده و پیشرفتی نکرده ونمیکنه !چون بینهایت ساده و کارآمده!و بسته به توان  استفاده کنندش تغییر پذیره  (نهایت نبوغ = نهایت ساده گی +نهایت کارآمدی)
و این ازنهایت لطف ورحمت خداست که اجازه داده که انسان تنها باهمین ابزار همگانی وعام به مرز خدا شدن برسد.

وآن چیزی نیست جز اشتیاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۵- سید  در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۲:۳۶ می گوید :   

در جواب اقای عازمی خواه بایدعرض کنم ظاهرا داستان ان سه نفر که هرکدام انگور میگفت اما بزبانی دیگر پیش امده خیلی واضح است که ازبافت فیزیکی مغز هیچ کاری ساخته نیست همانطور که از چشم بتنهایی انتظار دیدن نمیرود . پس منظور از مغز فیزیک ان نیست همانطور که منظور از انسان صرفا جسم فیزیکی نیست .اما این کالبد ذهنی که میگید باید محلی براش متصور بود که این محل نمیتواند خارج از جسم فیزیکی باشد هرچند نفس خودش فاقد جسم مادی باشد . و ارجح است اگر درمغزانسان باشد شاید هم نباشد ولی بوسیله مغز فیزیکی تحریکپذیر است ثابت علمی شده که وقتی قسمتی از کورتکس مغز تحریک شود انسان خاطراتش را دوباره زندگی میکند طوریکه احساساتی که بروز میدهد درست همانیست که در هنگام وقوع ان حادثه  احساس میکرد

و نه تنها یاداوری صرف مانند انچه روزانه همه ما از خاطرات گذشته بیاد میاوریم .این وابستگی فیزیک مغز با روان یا کلبد ذهنی یا هر نامی که بر ان بگذاریم را میرساند.حال انچه شما استانه درک مینامید تماما وابسطه بهم هستند و بتنهایی هیچکدام قادر به دریافت چیزی نیستند و بدون حواس پنجگانه هیچ درکی متصور نیست چون دریافتی نیست تا درباره اش بتوان تفکر و تخیل و پردازش کرد وحتی الهامات که حد اعلای دریافت انسان است بدون حواس قابل پردازش نیست.چون پیش زمینه پردازش را اگاهیهای ما میسازد که از طریق حواس گرفتیم .در اخر فکر میکنم نتوانستم منظورم را خوب بیان کرده باشم و باعث این سو تعبیر شد که شما منظور مرا از مغزجسم مادی ان تصور کردید .شاید اگر میگفتم مغزمادی حکم سخت افزار دارد و کالبد ذهنی یا روان نرم افزار رساتر میبود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۴- بیتا  در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۰:۱۱ می گوید :   

جناب اخوان
در پاسخ به سؤال شما،شاید منظور از پله اشاره به اختلاف سطحی است که این دو مقوله دارند و رفت و برگشت به این دو سطح مانند حرکت روی دو پله است ولی این که چرا اول پله ی عقل است؛پاسخ در موضوع طرح و برنامه است.همان طور که می دانید در مراتب خلقت نیز عقل بر عشق مقدم است زیرا ابتدا نیاز به طرح و برنامه بود؛این که چنین چرخه ای باشد که در آن موجودی عشق را نمایش دهد از یک برنامه ریزی ناشی شده که از تبعات عقل است البته "عقل کل"
یعنی  پس از عدم یک عقل کل به وجود آمد ولی نکته ی جالب این بود که بخشی از همان طرح چنین است که عقل جز نتواند مستقیم با عقل کل مرتبط شود بلکه به واسطه ی پله ی عشق این موضوع ممکن می شود،بنابراین در ابتدا عقل است و بعد عشق در سطح بعدی قرار می گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۳- سروش سلوتی  در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۸:۱۱ می گوید :   

گلعاقلان نقطه پرگار وجودند ولی  ؛  عشق داند که درین دایره سرگردانند گل

گلچیست این سقف بلند ساده بسیار نقش  ؛  زین معما هیچ دانا در جهان اگاه نیست گل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۲- سروش عازمی خواه  در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۰:۱۳ می گوید :   

دوست عزیزم جناب سید
به گفته استاد، سه آستانه درک در کالبد ذهنی وجود دارد و در دوره فراپزشکی به شکل عمیقی این کالبد را توضیح دادند. 1- آستانه درک فیزیکی 2- آستانه درک ذهنی 3- آستانه درک فراذهنی ... آستانه درک فیزیکی مربوط به کلیه اعمال جسمانی و فیزیکی ما می گردد. آستانه درک ذهنی مربوط به تفکرات، ریاضیات و ... می باشد و آستانه درک فراذهنی مربوط به دریافتها و الهامها.... اینها همه در کالبد ذهنی ما هستند و نه مغز . مغز فقط آنتها یا ریسیورهای دریافت و ارسال اطلاعات به کالبدهاست. از این دید، صحبت شما اینگونه صحیح است : نیمکره ریاضیات، آنتهای دریافت و ارسال اینگونه مطالب را به عهده دارد و نیمکره دیگر، مسئولیت ارسال و دریافت اطلاعات فراذهنی. وگرنه فرمانده در کالبد ذهنی است و نه مغز.
سپاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۱- محمدرضا اخوان  در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۲:۳۶ می گوید :   

چرا  کلمه " پله " به کاربرده شده ؟ابتدا باید روی پله عقل قدم بگذاریم تا به پله عشق برسیم. به عبارتی دیگر " اول باید عاقل باشیم تا بتوانیم عاشق شویم "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۰- دوست  در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۹:۳۸ می گوید :   

با یاد یار :
پله عقل و عشق لازم و ملزوم یکدیگر هستند دریافتهای یک عاشق بر روی پله عقل بررسی می گردد اگر نبود پله عقل شاید چیزی به دست ما نمی رسید . پس این دو پله با هم رشد می کنند . نباید از اینها غافل شویم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۹- سید در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۷:۱۷ می گوید :   

بابت ایجاد صفحه بحث هفته تشکر میکنم ظاهرا بناست این صفحه کمی تخصصی تر به موضوعات بپردازد که اگر چنین است دو مورد را لطفا در نظر بگیرید اول اینکه لزومی به نوشتن شعر در این صفحه نیست چون کار اصلی این صفحه به بیراهه میکشد خوبست در همان صفحه حرفهای شما دوستان مشاعره کنند وگرنه این صفحه کپی صفحه حرف شما میشود دوم اگر دوستانیکه تمایل به نوشتن نظراتشان در این صفحه دارند مطلبشان را کامل در یک کامنت بنویسند تا امکان درک بیشتر فراهم بشود .من از دو روز قبل تصمیم به گفتن نظرم دارم و ظرف این دو روز مشغول یک کاسه کردن مطلبم هستم تا مجبور به تکرار و توضیح اضافی نشوم .ایا امکان درج نظر استاد درباره مطلب مورد بحث هفته هست ؟بعنوان سرمشق خوبست یکی دو سطر خلاصه نویسی نوشته شود .

شاید حسن من باشد شاید عیب و ایراد که هیچ حرفی را تا نتوانم دلیل عقلایی برایش پیدا کنم نمیپذیرم هر چند صدها نفر انرا تایید کنند در مورد پله عشق و پله عقل طبق دانشی که کسب کردم بنظرم اینچنین است که: انسان در بدو تولد با حدود بیست هزار برنامه از قبل نوشته یا تائین شده بدنیا میاید که این برنامه ها حداقل امکانات را برای بقای طفل تضمین میکند (حال این برنامهها از زندگی قبل است یا چیز دیگر مورد بحثم نیست )مثل تنفس یا مکیدن یا حرکت دست و پا و خیلی کارهای دیگر .اما مغز طفل شامل دو قسمت اساسی است که به نیمکره راست و نیمکره چپ شناخته میشود که دانشمندان نیمکره چپ را رابط انسان با دنیای مادی میدانند و همین قسمت است که میتواند حساب کند و تجزیه و تحلیل انچه در جهان طفل هست را انجام دهد در مدارس دقیقا همین قسمت مورد توجه و پرورش قرار میگیرد و استفاده از نیمکره راست به تمسخر گرفته میشود و میبینیم هیچ درسی برای پرورش این قسمت در نظر گرفته نشده  نیمکره راست که انچه در ورای جهان مادیست را شامل میشود مثل انواع احساسات و بقولی پل ارتباطی انسان با خالق همین نیمکره راست است

ولی بسیاری از مردم بعداز تولد بسمت طرد و نادیده گرفتن این قسمت از طرف والدین و اموزگار و دیگران هدایت میشوند یا بطور مستقیم .از طرف والدین که درواقع به کودک یاد میدهد احساست را سرکوب کن . یا غیر مستقیم که در مدرسه و اجتماع بطفل تلقین میشود و طفل کمکم یاد میگیرد که ان قسمت از مغز را که مربوط  به احساسات و دنیای ماورائ جهان مادیست را نادیده بگیرد که باعث میشود انسان از تخیل و ابتکار دست بردارد و بیشتر از نیمکره چپ استفاده کند.از طرفی برخی روانشناسان نیمکره راست را کودک درون میدانند یا کودک درون را بخشی از ان بحساب میاورند بسیاری از ما کودکمان بیمارست یا جرئت ابراز ندارد .چند نفر بزرگسال را میشناسید که در پارک حاضر به تاب خوردن یا سرسره بازی بشوند؟

در حالیکه اگر بدقت بزرگسالان را نگاه کنیم در برابر اسباب بازی فروشیها میبینیم که با علاقه در خیال و دوراز چشم دیگران با حسرت مشغول تماشا هستند ایجاد لونا پارک و محلهایی برای بزگسالان از همین میل درونی نشات میگیرد که شاهدیم چون کودکان بازی میکنند و میخندن و در این محلها خجالت نمیکشن چون همه برای کودک شدن میرویم .در انچه پله عشق یا پله عقل درعرفان کیهانی مطرح میشود چیزی بجز این نیست که در اتصال فارغ از محاسبات و روزمرگی دقایقی ارام بگیریم تا ان قسمت از وجودمان که ما را به خدا یا شعور حاکم بر دنیا یا هر چه که بنامیم وصل کند  و ابتکار و راه حل ها را نشانمان دهد شفایمان بخشد وعاشقمان کند ووصلمان کند به جایی که چون کودک باید  دل پاک و بدون کینه و همه مهر باشیم  به ان قسمتی که به شعور لایزال خدا ما را وصل میکند و در دریایش غرق میشویم .که همش عشق است و مهر جاییکه چون کودک میخندیم و میگرییم و طلبی از سر صدق میکنیم .این درکی بود که من از پله عشق و عقل دارم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۸- بیتا در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۴:۳۰ می گوید :   

یک موضوعی که در پله ی عقل و عشق مطرح است،بحث رندی است؛یکی از دلایل مخالفت با شیدایی این است که عشق کور است،عاشق در جذبه ی عشقش محو است،باید از آن حال بیرون بیاید تا بگوید کجا می خواهد برود.عقل است که موقعیت ومختصات را تعیین می کند.
عاشق موقعیت را نمی تواند تشخیص دهد؛غریقی است که نمی تواند بگوید کجای اقیانوس غرق شده بنابراین رند تعریف می شود رند غرق است ولی غریقی است که می داند در کدام موقعیت غرق شده است.عشق جذبه است ولی در دل عشق معلومات و اطلاعات خوابیده پس کسی در مسیر درست است که هم در جذبه الهی غرق است و هم عقل بر او حاکم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۷- سیمرغ در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۱:۴۳ می گوید :   عقل  تا تدبیر  و  اندیشه   کند
رفته باشد عشق تا هفتم سما
عقل تا جوید   شتر   از بهر حج
رفته باشد   عشق  بر کوه صفا

مولانا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۶- ندا در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۸:۴۲ می گوید :   

وقتی که ما  اسیر خودمون هستیم این دل دیگه خالی نیست و اون ( خدا ) پشت در می مونه عشق زمینی باعث می شه که ما خودمون رو فراموش کنیم و هر عشقی که ما رو از خود بیخود کنه اون موقع این خونه دیگه خالیه و وقتی خالی شد جای اونه ( دیو چو بیرون رود فرشته دراید)

عاشقی گر زین سر و گر زان سر است
عاقبت ما را به آن شَه رهبر است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵-  ندا در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۰:۳۱ می گوید :   

بیتای عزیزم شعری که فرستادی باعث شد که خیلی یاد کلاس و استاد بیفتم یادمه استاد سر کلاس تو درساشون این شعرو می گفتن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۴- بیتا در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۲:۲۶ می گوید :  

این از عنایت ها شمر کز کوی عشق آمد ضرر
عشق مجازی را گذر بر عشق حقست انتها
غازی به دست پور خود شمشیر چوبین می دهد
تا او در آن اُستا شود شمشیر گیرد در غزا
عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود
آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۳- سروش عازمی خواه در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۰:۴۵ می گوید :  دوست عزیزم خانم شیرین

ما در ابتدا هرگز نمی تونیم به خورشید نگاه کنیم چون ظرفیتش را نداریم. اما وقتی به ماه نگاه می کنیم، پرتوی از نور خورشید را می بینیم. در ابتدای راه عرفان، شاید خیلی از ما به خاطر یک بهانه یا عشق زمینی وارد این راه شدیم. حتی عشق به درمان... اما پس از مدتی می فهمیم که اون عشق زمینی بهانه ای بود برای آشنایی من با عشق آسمانی. خیلی به خاطر معشوق زمینی و اصرار او به این راه آمدند و بعد فهمیدند که بهانه ای بیش نبود تا با خورشید آشنا شوند. پس در وادی عرفان شرح صدری ایجاد می گردد تا هر عشق زمینی را بهانه ای برای جذب به عشق آسمانی ببینیم. این تبدیل نیازمند بینش صحیح در این راه و نیز لطف خودش می باشد.
به جایی نرسد کس به توانایی خویش
الا تو چراغ رحمتش داری پیش...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲- نوا در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۵:۳۰ می گوید :  

عاشقی گر زین سر و گر زان سر است
عاقبت ما را به آن شَه رهبر است  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۱- شیرین در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۴:۰۴ می گوید :   

ممنون از توضیحات کاملتون. پس فقط با رحمانیت عام الهی این قضیه امکان پذیر هست. من یک سوال دیگه ای داشتم نمی دونم تا چه اندازه مربوط به این بحث میشه. و اون اینکه چه طور می شه از عشق زمینی به عشق الهی رسید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۰- بیتا در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۹:۳۹ می گوید :   

 وادی عشق،وادی کیفیت است؛هر انسانی از بدو تولد کیفیت طلبی را به عنوان یک عامل فطری به همراه دارد. یک طفل کیفیت را می شناسد مثلاً هر غذایی را نمی خورد و در این انتخاب،کیفیتی را مطرح می کند پی می توان گفت بالقوه هر انسانی از پله ی عقل و پله ی عشق بهره مند است ولی به مرور فرد بر طبق عقل و منطق برنامه ریزی می شود و این برنامه ها،هر آنچه خارج از این چهار چوب باشد را فیلتر می کنند بنابر این فرد از تبعات پله ی عشق محروم می شود.

حالا سؤال این است که چگونه می توان این توان فیلتر شده را بازیافت؟پاسخ این سؤال در استفاده از رحمانیت عام الهی و تسهیلات اتصال است،همین که فرد وارد حلقه و اتصال شود یعنی شرط شاهدی را داراست پس اولین گام رادر وادی بی ابزاری برداشته،همین امر کافی است تا در معرض رحمانیت عام الهی،امکان قرار گرفتن بر پله ی عشق و دریافت تبعات آن فراهم شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۹- شیرین در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۳:۵۲ می گوید :   

دوستان تا یک حدی پله عقل و عشق رو توضیح دادند.حالا من یک سوالی دارم اینکه ما این همه سال از همان بچگی روی پله عقل بودیم و بزرگ شدیم. چه جوری می تونیم بیایم رو پله عشق و چه جوری می تونیم این 2 پله را در کنار هم داشت یعنی همون رندی که تعریف کردید.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۸- بهنام در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۲:۴۰ می گوید : 

این هم خطابه عقلیون :
عقل راه ناامیدی کی رود
عشق باشد کانطرف با سر دود
لا ابالی عشق باشد نی خرد
عقل آن باشد کزان سودی برد!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۷-  30 ژانویه در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۲۱:۰۷ می گوید : 

وادی عقل، محل تعقل و استدلال و علم و دانش است و کمیت بر آن حکم فرماست و حساب و کتاب و کیل و میزان دقیق ریاضی و منطق بر آن حاکم است.  کسانی که همواره در وادی عقل هستند را فیزیک، ریاضی، شیمی، اقتصاد، فقه، تجارت و علم تجربی و ... در وادی عقل قرار دارند. و به متخصص این وادای عالم و فاضل گفته می شود.
نام دیگر دنیای عقل دنیای واقعیت است.

وادی عشق وادی کیفیت است. و در آن سعی، تلاش، استدلال و تفکر جایی ندارد. در مسیر عشق تنها باید تسلیم بود. به شخصی که همواره در این وادی باشد، شیدا گفته می شود. شخصی که در این وادی باشد جهان هستی را مجاز میبینید به همین علت فرد شیدا نمیتواند وارد مناسبات عقلانی دنیای عقل گردد.
نام دیگر وادی عشق دنیای حقیقت است.

در اینجاست که رند تعریف میشود. رند کسی است که در حقیقت در پی واقعیت و در واقعیت پی حقیقت است. رند کسی است که به حقیقت و واقعیت هر دو با هم توجه دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۶-  بردیا حبیبی در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۵:۰۶ می گوید : 

سلام من میخواستم بگم که چون یک عمری رو در پله عقل بیشتر گذرونم،یهنی لا جرم بیشتر ما اینطور بودیم.حالا که رسیدیم به پله ی عشق یکم کار سخت شده،چون قراره که ما در مقام "رندی"قرار بگیریم.بیشتر ما انقدر روی پله عشق میمونیم که خیلی از مسایل عقلی و مادی برامون بی رنگ میشه!
امیدوارم به درک درستی برسیم که بتونیم از این دو پله به جا استفاده کنیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۵-  محمد در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۴:۵۰ می گوید :

در میان پرده خون عشق را گلزارها
عاشقان را با جمال عشق بی چون کارها

عقل گوید شش جهت حدست و بیرون راه نیست
عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها

عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد
عشق دیده زان سوی بازار او بازارها

ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق
ترک منبرها بگفته برشده بر دارها

عاشقان دردکش را در درونه ذوق ها
عاقلان تیره دل را در درون انکارها

عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست
عشق گوید عقل را کاندر توست آن خارها

هین خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن
تا ببینی در درون خویشتن گلزارها

شمس تبریزی تویی خورشید اندر ابر حرف
چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴-  بیتا در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۱۲:۴۰ می گوید :

همان طور که دوستان گفتند: پله ی عشق جایی است که شش جهت حد نیست پس در این وادی امکان حرکت هایی برای ما به وجود می آید که پیش از آن غیر ممکن بود.امکان پرتاب هایی به ورای حد عقل، و لمس این امکان یعنی درک، و درک کیفیت می سازد. عشق وادی کیفیت سازی است.
ولی بازگشت به کمیت الزامی است تا این کمیت از آن کیفیت بهره مند گردد و شناخت جدیدی حاصل شود. زیرا در این زندگی شناخت پایه ی فهم و درک است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳-  علیرضا در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت ۱۱:۰۲ می گوید :

 عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست

عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها (مولانا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۲-  پیام در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت ۰:۴۶ می گوید :

عشق پله ای است که با بالارفتن از پله عقل جز, به آن دست پیدا می کنیم تا از پله بالاتر که همانا عقل کل است آگاهی دریافت کنیم. پس عشق پلی است بین عقل جز, و عقل کل ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-  بیتا در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۷، ساعت  ۰:۰۲ می گوید :

پله عقل و پله عشق از جهات متعددی قابل بحث است.پله کمیت و پله کیفیت،دنیای ابزار و دنیای بی ابزاری،دنیای علم و دنیای دل.
ولی آنچه مسلم است این دو را نمی توان جدا از هم دید.عرفان وادی بی ابزاری است وادی عشق است "بامی است که نردبان ندارد"و تا زمانی که ما به ابزار فکر می کنیم به زمین بندیم ولی دستاورد پله ی عشق را بدون بازگشت به پله عقل نمی توان بیان نمود.
پس عاقل عاشق می شود وعاشق عاقل.

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

568312997
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
10461
10615
31057
19253561
31057
321182
568312997

Server Time: 2020-08-03 21:38:21

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk