فقط با این آدرس وارد سایت شوید

آدرس اصلی 
سايت سايمنتولوژي - فرادرماني
WWW.ERFANEKEIHANI.COM

گزارشات درمان

امتیاز کاربران
به نام بي نام او
گزارش درمان
بیماری شکستگی انگشت پا ترک سیگار 

ادامه مطلب...

امتیاز کاربران

به نام بي نام او
گزارش درمان
بیماری ام اس ( #MS ) درمانی دیگر

ادامه مطلب...

امتیاز کاربران
به نام بي نام او
گزارش درمان
شرح حال  فرادرمانگر و بیماریهای  متعدد (مشکلات دفاعی )

ادامه مطلب...

امتیاز کاربران
به نام بي نام او
گزارش درمان
درمان بیماریهای متعدد 

ادامه مطلب...

امتیاز کاربران
به نام بي نام او
گزارش درمان
شرح حال فرادرمانگر و درمان بیماری‌های متعدد

ادامه مطلب...

Design BY ErfaneKeihani.tk