اعلام ارتباطات درماني و مجاز    براي استاد بزرگ راه حقيقت

 استاد محمد علي طاهري عزيز دانشمند و ابر مرد حقيقت جوي زمانه  و بنیانگذار طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی 

 از تاریخ  1390/02/14  بازداشت و تا کنون در زندان به سر می برند 

فقط با این آدرس وارد سایت شوید

آدرس اصلی 
سايت سايمنتولوژي - فرادرماني
WWW.ERFANEKEIHANI.COM
مرکز دانلود _ سایت سایمنتولوژی_فرادرمانی
مرکز دانلود جستجوي دانلودها ارسال فايل
مرکز دانلود
صفحه1 از4
تعداد مجموعه ها: 16
کتب استاد محمد علی طاهری فايل ها: 12
ویژه نامه های دانش پزشکی زير مجموعه: 3 فايل ها: 18
استاد محمد علی طاهری زير مجموعه: 1 فايل ها: 21

سخنان...آوا...اذان...شعر...تبريک

سخنان آموزنده استاد محمد علی طاهری زير مجموعه: 2 فايل ها: 284
رادیو حلقه کاری از گروه رادیویی حلقه فايل ها: 19
Design BY ErfaneKeihani.tk