کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 
مرکز دانلود _ سایت سایمنتولوژی_فرادرمانی
مرکز دانلود جستجوي دانلودها ارسال فايل بالا
مجموعه: شعر با صدای استاد عشق
بر اساس: پيش فرض | نام | تاريخ | بازدید | [نزولي]
شعر با صدای استاد عشق فايل ها: 8
فايل ها:
آوازی با صدا محمدعلی طاهری بنام شیدا

(1 امتياز)

دانلود
دانلودآلبوم: :
عنوان: : music.taheri.sheida.mp3
سال: :
هنرمند: :
گونه: :
طول: : دقيقه.

ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1395-02-31 20:06:49
4.02 MB
197
شعر ساقي اگر مي ندهي با صداي استاد محمد علي طاهري(تصويري)

(2 امتيازات)

دانلود
دانلود
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1391-06-29 12:09:48
607.53 KB
256
شعر نو مید نباشیم با صداي استاد محمد علي طاهري عزيز - تصويري

(2 امتيازات)

دانلود
دانلود

شعر نو مید نباشیم  با صداي استاد محمد علي طاهري عزيز - تصويري
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1391-06-28 01:07:56
1005.49 KB
233
شعر نو مید نباشیم با صداي استاد محمد علي طاهري عزيز - صوتي

(3 امتيازات)

دانلود
دانلود

شعر نو مید نباشیم با صداي استاد محمد علي طاهري عزيز - صوتيآلبوم: :
عنوان: : hellenomidnabashidbyostadtaheri.mp3
سال: :
هنرمند: :
گونه: :
طول: : دقيقه.

ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1391-06-28 01:07:56
409.72 KB
219
شعر عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست عبرت ناييني با صداي استاد محمد علي طاهري عزيز - صوتي

(1 امتياز)

دانلود
دانلود

شعر عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست عبرت ناييني با صداي استاد محمد علي طاهري عزيز - صوتيآلبوم: :
عنوان: : alamhameayatekhodahastokhodanist.mp3
سال: :
هنرمند: :
گونه: :
طول: : دقيقه.

ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1391-06-28 01:06:23
197.07 KB
205
شعر عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست عبرت ناييني با صداي استاد محمد علي طاهري عزيز - تصويري

(2 امتيازات)

دانلود
دانلود

شعر عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست عبرت ناييني با صداي استاد محمد علي طاهري عزيز - تصويري
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1391-06-28 01:04:42
504.73 KB
181
شعر ساقي بده آن شراب گلرنگ سعدي خوش سخن با صداي دلنواز استاد محمد علي طاهري عزيز و نازنين - صوتي

(3 امتيازات)

دانلود
دانلود

شعر ساقي بده آن شراب گلرنگ سعدي خوش سخن با صداي دلنواز استاد محمد علي طاهري عزيز و نازنين - صوتي
 آلبوم: :
عنوان: : saghibedeansharabgolrangsaedibyostadtaheri.mp3
سال: :
هنرمند: :
گونه: :
طول: : دقيقه.

ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1391-06-28 01:01:52
165.23 KB
205
شعر ساقي بده آن شراب گلرنگ سعدي خوش سخن با صداي دلنواز استاد محمد علي طاهري عزيز و نازنين - تصويري

(1 امتياز)

دانلود
دانلود

شعر ساقي بده آن شراب گلرنگ سعدي خوش سخن با صداي دلنواز استاد محمد علي طاهري عزيز و نازنين - تصويري
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1391-06-28 01:01:52
420.79 KB
193
Design BY ErfaneKeihani.tk