کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

شعور-ضد-شعور

امتیاز کاربران
قسمتي از سوگند نامه تشعشع دفاعي....
- جهت انجام تشعشع دفاعي نياز به کسب اجازه از فرد بوده و کسي حق تصميم گيري براي ديگري را در اين مورد ندارد.
- اين امکان منحصراً در راه خدمت به افراد نيازمند(درگير با موجودات غير ارگانيک)، پيشبرد مقاصد انساني، دستيابي به آگاهي هاي جهان هستي، حرکت در جهت ارتقاء روح جمعي و اصلاح بينش ها، مورد استفاده قرار مي گيرد.
- از تشعشع دفاعي تا حد امکان در مواقع لزوم استفاده کنيد.
هر گونه تخطي و سوء استفاده در زمينه تشعشع دفاعي، ضمن ايجاد بار کارمايي و عوارض نا مطلوب، ممکن است منجر به قطع اتصال و از بين رفتن موقت يا دائم لايه محافظ مربوطه شود.
با آرزوي توفيق الهي
محمد علي طاهري
امتیاز کاربران
گزارش: قبل از اين كه شكايت كنم تشكر مي‌كنم از دوستاني كه هدف‌شان كمك به من بوده، من حالم بد شده بود قبول دارم که کلاس داشت به هم مي‌ریخت. اما سؤال مي‌کنم آیا برای این که کلاس به هم نریزد من که دست خودم نبوده، باید به هر ترفندی شده خفه بشوم تا کلاس به هم نریزد؟! من یک هفته تمام بدنم درد مي‌کرد چون به من فشار آورده بودند که از جایم تکان نخورم در صورتی که شما شاهد بودید من حالم خیلی بد بود و بالاخره تمام مي‌شد آیا درست است کسی را که حالش بهم مي‌خوره ببرند نمازخانه و فشار بياورند که تکان نخورد؟ این داستان زورآزمایی آن موجود را هم تحریک کرده بود یعنی به جای این که در سکوت باشد یا یک روش آرام.
*فرادرمانگر و ديد رحمانيت
ج: ما تنها مشكل‌مان با یک مسئله است و آن هم جیغ و داد است، به خاطر اين كه توجه همسایه‌ها جلب مي‌شود وگرنه بقیه مسائل را کنترل مي‌کنیم. 
*بيش‌تر منظور من از اين گزارش، از اين نقطه نظر بود كه دید ما نسبت به غیرارگانیک‌ها دید رحمانیت است و شما هيچ آثاري از خشونت نمي‌بيند و همه‌اش جنبه ارشادی و پيشنهاد دارد. .......شما در كلاس تشعشع دفاعي شاهد هستيد كه ما همه‌اش جنبه ارشاد كننده داريم و مي‌گويیم اينجا جايت نيست، برو به زندگي خودت، ما کمکت مي‌کنیم،....... آیا تا به حال شده که ما با خشونت رفتار کرده باشیم؟ .......اما گاهی بعضی از دوستان که البته به نیت خیر است و قطعاً مي‌خواهند كمك كنند «ولي خودشان به فاز منفی مي‌روند.» .........يك مطلب مهم كه هست اين است كه بیرون کردن موجودات غیرارگانیک صرفاً باید در فاز مثبت انجام شود،....... «يعني اگر به فاز منفي بياييم خودمان هم تخلف کرده‌ایم و به نوعي در معرض مشكل قرار مي‌گيريم. »
اصولاً دید فرادرمانگر، چه در حين فرادرمانگري، چه در تشعشع دفاعي،" دید رحمانیت "است یعنی رحمانیت به ما تابیده، از ما انعکاس پیدا مي‌کند به سمت سوژه‌اي كه رويش كار مي‌كنيم. ......«فراموش نکنیم فردای خودمان هم همین سرنوشت است معلوم نیست ما وضعیت بهتری پیدا کنیم»،......« این دید رحمانیت را باید گسترش بدهیم،»« بايد آموزش بدهيم »......كه فردا به خودمان هم رحم کنند و این‌جوری بالای سرمان نایستند .....و در واقع با مهربانی و عطوفت این کار بهتر انجام مي‌شود...... ولو این که سماجت هم كه بکنند مي‌بینیم که در نهایت مي‌شکنند.
ترم پنجم، جلسه چهارم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی
امتیاز کاربران
تمسخر، تهديد، تطميع، التماس!
 
يك نكته درسي را ما اينجا داريم كه گذاشتيم تجربه كنيد بعدا بگوييم. وقتي ما تشعشع دفاعي مي دهيم ويروس غيرارگانيك در مر حله اول به سختي تهديد مي كند، البته در وهله اول ممكن است مسخره كند، با مسخره كردن و شوخي و مزاح مسئله را براي ما نشان بدهد، بعد مي آيد تهديد، بعد مي آيد تطميع، بعد مي آيد التماس منظور اين است كه بار اول كه دفاعي مي دهيد مسخره و مزاح و فرض كنيد مثلا مي گوید «برو بابا! با اين تشعشع دفاعي ات كاري نمي تواني بكنی! »
 
بعد از اين يكدفعه صحنه جدي مي شود و تهديد مي كند كه « همه تان را مي كشم، خودت را مي كشم، بچه ات را مي كشم! » بعد تهديد مي كند اين كار را مي كنم، آن كار را مي كنم. شما بدانيد هر چي تهديد جدي تر است فشار روي آنها بيشتر است كه تهديد اينقدر جدي است. خيال تان راحت باشد هر چي تهديد جدي تر است يعني فشاري كه روي آنها هست بيشتر است و سريع تر خواهند رفت يعني فشار زياد است. تا زماني كه فشار رويشان نيست دارند مسخره مي كنند يعني فشار را مي توانند تحمل كنند مسخره مي كنند ولي وقتي به تهديد مي رسد يعني فشار جدي شد.
 
بعد از اين به تطميع مي افتند يعنی « اگر بگذاريد ما بمانيم هر كاري بخواهيد برايتان انجام مي دهيم» چند نفر اين تجربه را دارند؟ يعني اگر خود من مي خواستم گوش به اين تطميع ها بدهم با طلاهايي كه جمع كرده بوديم نمي دانستيم چكار كنيم! فراموش نكنيد كه اگر به ساخت و پاخت برسيم دوباره ما در تسخير قرار مي گيريم يعني يك چيزي به ما مي دهند ولي ما دوباره در تسخير قرار گرفتيم.
 
بعد از اين كه شما اين را نپذيريد مي آيد به التماس مي افتد كه « نه من كجا بروم، غير از اينجا جايي را ندارم » اشک شما را احتمالا در مي آورند. شده، پيش آمده بعضي ها با ما تماس گرفتند كه « آخه ما از جون اينها چي مي خواهيم ولشان كنيد بمانند! » خوب ما كه حرفي نداريم موضوع اينجاست كه جايش اينجا نيست و دارد از شما ارتزاق مي كند و اين زندگي انگلي ...
سوال:
خبرهايي كه مي دهند چقدر درست است؟
 
جواب:
خبرها هم درست است. در اين مسئله تطميع، ممكن است تطميع مالي باشد، ممكن است شروع كنند اخبار و اطلاعات به شما بدهند، اطلاعات هم درست است.بنابراين اين تطميع مي تواند تطميع مالي و مادي باشد، مي تواند اطلاعات باشد و ما را به طمع بيندازد كه خوب خوب است ما الان مي توانيم از اين اطلاعات استفاده كنيم و خيلي چيزها را بدانيم. خيلي از كساني كه آينده را پيش بيني مي كنند در واقع دارند از موجودات غيرارگانيك شان دانسته و نادانسته استفاده مي كنند.
 
نهايت التماس مي كنند « بگذاريد ما بمانيم، ما جايي نداريم » يك مسئله است يا ما مي دانيم چكار مي خواهيم بكنيم، اگر مي دانيم بايد محكم بايستيم كه « نه برو! ما زندگي خودمان، شما زندگي خودتان» اين را بايد محكم باشيد. يكي از مسايلي كه موفقيت شما را در انجام كارتان يا روي خودتان يا روي ديگران، فرق نمي كند، موفقيت كار شما را تضمين مي كند اين است كه شما متزلزل نباشيد يعني بدانيد كه چكار داريد مي كنيد وگرنه متزلزل باشيد دير يا زود يك جوري موضوع از دست مان در مي رود بيرون.
 
آموزه های دوره تشعشع دفاعی
استاد محمد علی طاهری
امتیاز کاربران
تشعشع دفاعي... 
 
يك قانون هست كه تشعشع دفاعي بدهيد در معرض تشعشع دفاعي قرار مي گيريد. 
خودتان خروج داريد، براي كسي كار كنيد براي خودتان هم كار مي شود يعني در  حلقه تشعشع دفاعي وقتي براي كسي كار كنيم روي خودمان هم كار مي شود، اين  قاعده و قانونش است!
 
 
دوره تشعشع دفاعي >< استاد محمد علي طاهري 
امتیاز کاربران
آلودگي نردباني ساده !
 
 
در مجموع ماجرايي كه هست به اين صورت است، آلودگي ايشان، آلودگي مي گوييم نردباني است. دو جور آلودگي داريم،/آلودگي نردباني است و يك آلودگي ديگري هم داريم، آن هم نردباني است ولي در هر مرحله تعداد متنوع است. در مورد ايشان يا يك سري از آلودگي ها اين طوري است، ما تشعشع دفاعي مي دهيم، يك چيزي خودش را نشان مي دهد، اين خارج مي شود.
 
ممكن است يك مدتي خوب باشد، يك روز، دو روز، يك ساعت، پنج دقيقه، ده دقيقه، يك مدتي خوب است، بعد از اين مورد ديگري ميآيد رو، ما نمي دانيم چند تاست، در مورد يك نفر سه تاست، چهار تاست، پنچ تاست، در مورد يك نفر هزاران آلودگي است و هر بار مي بينيم چقدر خروج انجام مي شود، نمي دانيم. ما يك دوره اي همين اخيرا در مورد ايشان، مسئله آنقدر عالي بود كه اين مقطع را ايشان پشت سر گذاشتند. يعني تا اينجاها آمديم، اين زمان يك خرده اي زمان قابل ملاحظه اي شد طوري كه اصلا ايشان به طور كلي عوض شدند و ما هم تصور كرديم ديگر نيست كه خوب الان يك مورد ديگر آمده رو كه داريم كار مي كنيم و به هر حال اين مسئله هم تمام مي شود و اميدواريم كه آخرينش باشد.
 
اين يك مسئله اي است كه در واقع مرحله به مرحله اش در واقع همان نظر است، بشكن است ولي لازم است كه ما اين مراحلش را طي كنيم، اين مرحله پاكسازي اش را طي كنيم و بزرگترين درسي كه ما مي توانيم از اين قضيه بگيريم، حالا مجموعه اي است از درس ها، دانه دانه اين قضايا در مسئله خودشناسي ما چه براي اين زندگي چه براي زندگي بعد خيلي حائز اهميت است و ما بايد اينها را به دقت مورد بررسي قرار بدهيم. به هر صورت مي بينيم كه زماني را به خودش اختصاص مي دهد و ما بايد اين زمان را بخريم، اين را در اختيار داشته باشيم.
 
بنابراين يك مورد اينجوري نردباني ساده، يك مورد نردباني كامپلكس (complex ) در واقع نردباني پيچيده است در مورد اين نردبان در مورد چند شخصيت ها...
 
دوره تشعشع دفاعي >< استاد محمد علي طاهري
امتیاز کاربران
آلودگي نردباني پيچيده!
 
 
در اين مورد به اين صورت است كه در آن واحد چندين شخصيت رو هستند، منتها يك لحظه اين رو است، يك ساعت بعد آن رو است، دو ساعت بعد ممكن است آن باشد، پنج دقيقه بعد ممكن است اين باشد همين طوري معلوم نيست. بحث بيماران چندشخصيتي اين طوري هستند و هر لحظه يك شخصيتي رو است و آنقدر او خودش جدي است در ارائه اين شخصيت ها كه حد وحساب ندارد.
 
ما وقتي تشعشع دفاعي مي دهيم در وهله ي اول اين خط اول مورد تحليل قرار مي گيرد، تحت فشار قرار مي گيرند و مي بينيم كه خروجي داريم چندگانه كه تمام شخصيت هاي شناخته شده رده ي اول، چون اين شخصيت ها در مورد يك فرد ثابت است مثلا اطرافيان مي دانند كه اين چند جور شخصيت دارد و هر كدام كه مي آيد رو چه جور خصوصيتي دارد و بعد از يك مدتي همه ي شخصيت ها را مي شناسند و آشنا مي شوند.
 
بعد از اينكه تشعشع دفاعي مي دهيم مي بينيم كه اين شخصيت ها يكي يكي مي آيند رو يا دو تا دو تا به هر حال خارج مي شوند. بعد از اينكه اين خارج مي شود يك مدتي فرد خوب است، يك مدتي، نمي دانيم چقدر، چقدر زمان در مورد افراد مختلف متفاوت است. گروه دوم ميآيد رو، گروه دوم شخصيت هايي را ارائه مي كنند كه با شخصيت هاي گروه اول كاملا متفاوت است ولي تعدادشان كم تر است، تعدادشان كمتر مي شود معمولا و بعد از اينكه اين رده هم خارج مي شوند، رده بعدي شروع مي شود كه دوباره در شخصيت هايشان كاملا متفاوت است ولي تعدادشان جمع و جورتر است و همين جوري مي آييم آخر مي بينيم كه در انتها يكي قرار دارد. مثل اينكه هرمي برويم آخرش برسيم به سلطان و يك مقداري سماجت در اين مورد آخر بيشتر مي شود ولي به هر حال با پي گيري مسئله حل مي شود.
 
در مورد چند شخصيتي ها اين الگو را مي توانيم، البته شما كه فقط تشعشع دفاعي را به كار مي بريد ولي واكنش هايي را كه مي بينيم به اين صورت اين واكنش ها متفاوت هستند. بنابراين يك مطلبي را كه بايد انتظارش را داشته باشيم آن هم اين است كه اين خروج ها مرحله به مرحله انجام مي شود. البته خيلي ها هم خوشبختانه روي اين نرده آلودگي شان يك دانه است، خوشبختانه خيلي ها، عرض كردم ?? % تا اين طوري ( يك بشکن) مي كنيم آن خروج انجام مي شود با يك حالت تهوع و سرگيجه وافت فشار خون و افت قند و مثل اين حالت ها، مثل اين حالت ها انجام مي شود. خوشبختانه، ولي در هر صورت چون موضوع تشعشع دفاعي است اين انتظار را داشته باشيد و اصولا كار اينجوري انجام مي شود، اصول انجام كار در اين راه اينطور است.
 
 
دوره تشعشع دفاعي >< استاد محمد علي طاهري
امتیاز کاربران
تشعشع دفاعي و درد!
 
 
سوال: ممكن است تشعشع دفاعي همراه با درد باشد؟ يكي دور روز است حالت افسردگي گرفتم!
 
جواب:
در مورد بحث تشعشع دفاعي اينجا چيزهايي را كه عنوان كرديم، موضوع تشعشع دفاعي روي روان، ذهن، جسم را عنوان كرديم، متوجه مي شويم كه وقتي موجود غيرارگانيك مي آيد و زندگي انگلي را با ما شروع مي كند به دنبال شروع كردن اين زندگي انگلي، شروع مي كند به ارتزاق از كانال هاي انرژي، چاكراها- كانال هاي انرژي همان هايي كه در طب سوزني هم مطرح است، كانال هاي چهارده گانه- خلاصه شروع مي كند به ارتزاق از اين كانال ها و چاكراها.
 
به دنبال اين زندگي انگلي اعضاء دچار نارسايي هايي مي شوند به خاطر اينكه آن نوع انرژي ها به آنها نمي رسد. بعد از اينكه نرسيد اعضاء دچار نارسايي و بيماري مي شوند و پاره اي از اشكالات جسمي ما به دنبال اين تداخل ويروس هاي غيرارگانيك انجام مي شود لذا وقتي تشعشع دفاعي مي دهيم يكدفعه مي بينيم يك دردهايي شروع شد، يك مسايلي شروع شد، كه بعضي از بيماري هاي ما كه سابقه اش را داريم شروع كردند به نشان دادن واكنش هايي و مسايلي كه شما به اين صورت سؤال كرديد كه آيا ممكن است با درد همراه باشد، جواب بله امكانش هست.
 
 
دوره تشعشع دفاعي >< استاد محمد علي طاهري 
امتیاز کاربران
تناسخ!
 
 
گزارش:مثلا يك بچه ي آرامي بود، با كوچكترين نوازشي رام مي شد، الان خيلي پرخاشگر شده با همه دعوا مي كند حرف هاي بد مي زند، جيغ مي زند و اصطلاحات انگليسي را مدام به كار مي برد، من ماندم كي مي خواهد خارج شود؟
 
استاد:
اين گزارش خوبي بود. شما اين روزها كتاب هاي زيادي داريد مي توانيد به آنها مراجعه كنيد. كتاب هاي زيادي هست كه با كمك هيپنوتيزم به اعماقي نفوذ مي كنند و در آنجا مي بينند فرد به زبان ديگري صحبت مي كند يا فرد ادعا مي كند كه جنسيت ديگري دارد يا در عصر ديگري زندگي مي كرده است و خلاصه ادعاهايي كه با موقعيت فعلي جور در نمي آيد. از اين مسئله تناسخ را نتيجه گرفتند، نتيجه گرفتند كه اين فرد كه مي گويد چهار صد سال پيش بودم كارم كشاورزي بوده است، يا به زبان ديگري صحبت مي كند، خلاصه كلام، در انتها مي آيند تناسخ را از اين نتيجه مي گيرند. اين يك مطلب حائز اهميت است كه اينجا ببينيد مسئله چيست و ما چطوري اين مسئله را مي بينيم .
 
ما همان افرادي را كه آنها ازش نتيجه مي گيرند كه اين تناسخ است و اين افراد هزار سال پيش بودند، چهار صد سال پيش بودند، اگر به آنها تشعشع دفاعي بدهيم مي بينيم يك چيزهايي مي آيد رو كه آن چيزهايي كه آمدند رو در واقع ويروس ها هستند، كالبدهاي ذهني و يا همان يكي دو گروه موجودي بودند كه اسم برديم و خلاصه اينها روح هاي افرادي بودند كه در چهار صد سال قبل زندگي كردند، در ششصد سال، در هزار سال قبل، الان اينجا تسخير انجام دادند و ما كه به آن ستاد نفوذ كنيم، به آن ستاد دسترسي پيدا كنيم با اينها مواجه مي شويم و اينها اطلاعات شان را در آنجا مي توانيم داشته باشيم. بعد مي بينيم كه به زبان انگليسي صحبت مي كند، به زبان ديگري صحبت مي كند، به زبان هاي مختلفي ما اين تجربه را داشتيم.
 
پس تناسخ نيست، اگر تشعشع دفاعي بدهيم آنها مي آيند بيرون و ما متوجه مي شويم كه اين تجربه ي خود ايشان نيست كه چهار صد سال قبل بوده، دوره ي .......... يا دوره هاي ديگري كه ازش صحبت مي شود بوده است، بلكه فرد مورد تسخير موجودات
غيرارگانيك قرار گرفته و اين اطلاعات آنهاست كه دارد به كار مي برد. و بعد از اينكه ما به اين بچه تشعشع دفاعي بدهيم همه ي اين مسايل از سرش مي افتد.
 
 
دوره تشعشع دفاعي >< استاد محمد علي طاهري
امتیاز کاربران
 من متوجه شدم كه خيلي از افراد نزديكم در شبكه منفي قرار دارند، من چه بايد بكنم؟ 
 
سوال:
من متوجه شدم كه خيلي از افراد نزديكم در شبكه منفي قرار دارند، من چه بايد بكنم؟
 
جواب:
دو تا مسئله هست، يك موقع مي خواهيم آنها هم هدايت شوند، يك موقع مي خواهيم از گزندشان در امان باشيم؟ طبيعتا ما مي خواهيم عين اين اطلاعات را هم آنها داشته باشند، تجربه به ما ثابت كرده، نشان داده درصد قابل توجهي از اين افراد ناآگاه بودند و به محض اينكه آگاه شدند، مسئله تغيير پيدا كرده و تغيير رويه دادند. تا يك زماني نمي دانستند كه اين مسايلي كه دارند متعلق به شبكه منفي است به حساب كرامت گذاشتند، به حساب قلب پاك شان گذاشتنند، از اين جور ماجراها كه مي دانيد ولي بعد از اينكه آگاه شدند مسئله تغيير پيدا كرده است.
 
پس ما در هر دو فاز مي رويم جلو، فاز يك اين است كه به آنها آگاهي مي دهيم و هم زمان خودمان را تجهيز مي كنيم براي ضد ضربه شدن، بحث « يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس» بحث هاي ديگر، تشعشعات ديگر، مسايل مختلف ديگر.
 
اصولا در عرفان مسئله اي كه دنبال مي شود عمدتا استراتژي ضد ضربه شدن است؛ حالا اين ضد ضربه شدن يكبار از خود ماجراي زندگي است، يكبار همين قضايايي است كه از جانب افراد و مسايل مختلف متوجه ما مي شود. بنابراين ما دو تا كار را مي رويم جلو، يكي آگاهي مي دهيم مي گوييم به اين صورت است حالا بستگي به case (موردش) ، اگر دقيقا case (مورد) شما باز شود دقيقا مشخص مي شود كه چه بايد باشد. پس يكبار همه مطالب را برايشان روشن مي كنيم، يكبار هم خودمان بايستي آن تجيهزات لازم را داشته باشيم كه خوب الان يك مقدار زيادي داريم آگاه مي شويم.
 
فاز منفي نرفتن خودش كل ماجراست يعني يك شهري است كه درش بسته است، و بقيه مسايل و قضايايي كه دنبال مي كنيم، عليرغم اينكه اين شهر درش بسته است از روي برج و بارو مراقبت هاي ديگري را دارد، اگر هم در باز شد آمدند داخل دوباره يكسري تجهيزات پيش گيري هست كه داريم همه اينها را دنبال مي كنيم. تشعشع دفاعي يعني در باز بوده آنها آمدند داخل و ما الان در داخل قلعه داريم با آنها مبارزه مي كنيم يعني كار از دم دروازه گذشته بنا بر هر علتي ما هر اشتباهي داشتيم، آلوده شديم و اين آگاهي را نداشتيم گذشتگان ما هم به آن صورت اين را به ما انتقال نداند ما آلودگي داريم ولي الان داريم شهر را پاكسازي مي كنيم. اما بعد از اينكه پاكسازي كرديم اين بينش را داشته باشيم كه در اين دروازه به اين سادگي باز نشود. درست است اگر دوباره آمدند داخل ما دوباره مي توانيم مبارزه كنيم ولي اصلا چرا اساسا نياييم يك تغييرات بنيادي ايجاد نكنيم كه بخواهيم هر روز در حال جنگ باشيم؟ پس هم تجهيزات داريم، هم بينش ها و اطلاعات و آگاهي ها همه اينها مي خواهد در اختيار ما قرار بگيرد، يك شرايط خوبي را براي ما ايجاد كند.
 
 
آموزه هاي دوره تشعشع دفاعي
استاد محمد علي طاهري

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

568039354
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
7916
9850
48114
18965011
78596
308627
568039354

Server Time: 2020-07-08 19:31:56

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk