مقالات سایت

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت

  • پرینت
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
.... به نام بی نام او ....
انطباق کلام استاد ( وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ) با اشعار عرفا
إِلَيْهِ رَاجِعونَ در واقع " کثرت در وحدت " است.مثل آب ؛ آب درس کثرت در وحدت را می دهد
بی نهایت مولکول H2O دور هم جمع شده اند،اما یکی از آن ها ندایی جز آب سر داده ؟ 
یا هیچ مولکول آبی می گوید که من از مولکول کناری ام بهترم و یا سر تر هستم ؟!
( جهان هستی کتاب مبین است؛ هر چه بخواهیم رفرنس refrence - مبنای مقایسه-
آن را می توانیم مشاهده کنیم )
یک اقیانوس H2O همه متفق القول ندای کثرت در وحدت می دهند.
« دوره چهارم ، صوتی - استاد محمد علی طاهری » 
_ لذا عالم بالا " عالم کثرت در وحدت " می باشد و ارض " وحدت در کثرت "می باشد.
در اصل ما انسان ها اگر به ادراک تن واحده نایل آییم متوجه می شویم که :
"" وحدتی بودیم که به کثرت مبدل شدیم "" و نقطه مقابل إِلَيْهِ رَاجِعونَ ( عالم بالا )
کثرتی بوده که به وحدت رسیده .
" جامی در فاتحۀ الشباب " :
قومی بــــه گفت و گوی که آغاز ما چه بود
جمعی به جست و جوی که انجام ما کدام
جامی ، معاد و مبداء ما وحدت است و بس
مـــا در مــیــانــه کثـرت مــوهـــوم والسلام
...
" عطار نیشابوری در مجموعه آثار " :
میــــان خـلـق باش و بــــا خــــدا باش
چو جانان با تن نشین وز تن جدا باش
چو در کثرت شــوی وحدت طلب کـــن
نظر در جسم و جـــــان بوالعجب کــن
...
" عطار نیشابوری در هیلاج نامه " :
همه ذرات خود را دان تو کثرت
زکثرت در گذر شو سوی وحدت
همه دنیا پـــــــر از کثرت نمودم
دراین کثرت یقین وحدت نمودم
ز کثرت در گذر وحـــدت نظر کـن
نظر اینجا سوی صاحب خبر کن.
و ...
«« به امید رهایی استاد جان از بند ناآگاهان روزگار »»
ما عرفان کیهانی ها حرف داریم...........
https://www.facebook.com/groups/217162571634838/?ref=bookmarks
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani
Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir