کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

اخبار

اطلاعيه درد دل 10-10-98

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعيه درد دل 10-10-98
 
به نام خدا
با سلام و نثار دعاي خير
 
به دنبال صدور چند اطلاعيه و اعلام تغييرا ت، هشدار و... برخي از دوستان عزيز مجموعه دچار
نگراني شده اند مبني بر اي نکه مگر چه اتفاقات اسفناکي روي داده که مجموعه عرفان حلقه را تا اين حد تحت تاثير قرار داده است. از اينرو توضي ح کوتاه و مختصري را در اين رابطه عرض ميکنم . ضمن اينکه اين توضيحا ت قياس مع الفارق بوده و هيچگونه وجه تشابهي با اصل داستان ندار د؛ اما طرح آن شايد خالي از لطف هم نباشد.
عده کثيري که با حضرت موسي )ع ( از رود نيل گذشتند و از نزديک در کنار آن پيامبر بزرگ بودند و
آ ن هم ه معجزات عجيب و غريب را به چشم خود دي د ه و از نزديک مشاهده کردند که رود نيل شکافته شد و .. . چهل روز نشد ه آ ن همه معجزات و مجاهدت هاي آن پيامبر عظيم الشا ن را به دست فراموشي سپردند. يا عيسي مسيح )ع ( با آن همه عظمت وجودي که در طول تاريخ بي نظير بوده و آنهمه عشقي را که به بشريت عرضه نمو دن د، حواريون او که همه جا همراه اين پيامبر و بزرگ مرد تاريخ بشريت بودن دو با او زندگي کردن د و هر روزشان چهره در چهره او تحت آموزه هاي آن پيامبر عشق و رحمت قرا رداشتن د، از ميان دوازده نفر حواريون، يکي از آنها آن چنان خيانت بزرگ را نسبت به ايشا ن مرتکب شد و او را به يک مشت سکه فروخ ت و.. . اما همانطور که در ابتدا توضيح داده شد هيچ نسبتي بين اين گفته ها و موضوع ابرازي اينجانب نيس ت، ولي اين سوال مطرح ميشود که آيا مگر ما از آنها بالاتريم؟ آيا نزديکي ما به خدا از آنها بيشتر است؟ و.. .
بايد عرض کنم به دنبال حدود 9 سال دوري من از مجموعه دوستان عرفان حلق ه و در نتيجه بي
سرپرست ي و عدم نظارت بر فعاليت هاي مربيان، بلاتکليفي آموزش ها، خرابکاري هاي افراد نفوذي،خيانت و اقدامات پشت پرده افراد خائن، خودنمايي ها و معرکه گيري برخي افراد بي جنبه، تخلفات بعضي افراد آگاه و يا ناآگاه و... که اين عده تعداد بسيار کم و اندکي را تشکيل ميدهند، باز هم جاي شکر فراوان به درگاه خداوند دارد و سپاس و تشکر فراوان از جمعيت گسترده دلسوزان و امانتداران اين مجموعه که خيل عظيمي از انسان هاي فرهيخته اي را شامل ميشود که همه مجاهدت و تلاش خود را درخلال اين مدت طولاني به عمل آورده اند و ضمن دفاع از اينجانب، همه وقت خود را صرف معرفي شعور الهي و حفظ آموزه هاي عرفان حلقه نموده و با چنگ و دندان اين آموزه ها را از مصادره، ايجاد انحراف و... با همه وجود حفظ کر ده اند. ممکن است سوال شود که اگر تعداد متخلفين و... 
بسيار اندک بوده پس چه نيازي به اين همه اطلاعيه و هشدار و تغيير در برنامه و اضافه شدن تعهد نامه و... ميباشد. 
در پاسخ بايد عرض کنم که همانطوري که يک سلول سرطاني صدتريليون سلول سالم را به خطر
مي انداز د؛ خطا و اشتباه و خيانت حتي يک نف ره م مي تواند آبروي مجموعه بزرگي را به سادگ ي به خطربيندازد. يعني دقيقا همان اتفاقي که در مورد اين مجموعه افتاده است و همانطور که نمک نشناسي يک نفر در دهه هفتاد باعث تحميل اخذ سوگند نامه از هزاران نفر تا کنون ش ده، خيانت و ضربه از پشت دو نفر ديگر نيز در طي سالهاي اخير و مدتي که من در حبس بود م به اضاف ه تخلفات ارتکابي عده معدود ديگر يباعث شيوع بدبيني، اعمال مقررات سختگيرانه، اخذ تعهد نامه و منظور کردن بسياري تغييرات و محدوديت هاي ديگر در آموزش و... شده اس ت. در حاليکه اين مجموعه ميليوني در خلال سه دهه گذشته فقط با 5 نفر خائن و نمک نشناس مواجه شده)جالب است که يکي از اين افراد در چند روز گذشته طي اطلاعيه اي ضمن تبريک ميلاد حضرت عيس ي ع نسبت به ظلم نظام و مظلوميت ملت ايران و دادخواهي از جانب آنها اطلاعيه صادر نموده و!!! در حاليکه زماني که من در زير چوبه اعدام بوده ام، اين خانم ضمن همسويي با نظام و ضربه زدن به من و مجموعه، به فکر سرقت و مصادره داشته هاي عرفان حلقه از کتاب و تردمار ک و نام ها و اسامي و آر م گرفته تا ادعاي جانشيني و... بوده است. کسي که حتي
اقامت خود را در آمريکا و کسب درآمد و همه چيز را مديون عرفان حلقه مي باشد، گذشته از ساير
موارد(، آنهم به صورت ناموفق و شکست خورده و رسوا که نسبت به اين جمعيت انبوه ميليوني، اين تعداد بسيار ناچيز و قابل اغماض مي باشد . اما حتي براي يک مجموعه عظيم هم وجود يک خائن کافي است تا همه اعتمادها از بين برود و ضربه هولناکي بر آن وارد شود. بقيه تخلفات ارتکابي هم واقعا ازسوي عده معدودي صورت گرفته که برخي از آنها نيز ناخواسته بوده چون عده اي طبق تحقيقات بعمل آمده، آموزش هاي خود را از بعضي از مربيان متخلف گرفته و بواسطه داشتن اعتماد نسبت به آنها، در جريان انحرافي بودن آموزه هاي خود نبوده ان د . اما به محض کسب اطلاع از اين موضوع و هشدار به عمل آمده در اطلاعيه ها به خود آمده و به مسير درست بازگ شته اند و در حال بازنگري به آموزه هاي درست و مستند عرفان حلقه هستن د تا مرتکب خيانت در امانت نشوند .
در خاتمه ضمن تشکر و قدرداني مجدد از همه دوستان فرهيخته و امانتداران عزيز از همه کساني که به هر نحوي در فعاليتهاي خود دچار انحراف، قصور، کوتاهي، نقصان و... ش ده اند، درخواست و دعوت مي نمايم تا به اصل وحدت راه بازگشته و امانتدار حقيقي شعور الهي باشن د تا براي خود و ديگران زمينه نمي گذرد و به محض خطور لحظه » من « ساز راستين کمال و تعالي باشند و بدانند که راه تعالي از مسير که » انا خير منه « مصادف ميشود با سقوط به اسفل سافلين غرور و مني ت و وقوع » من « اي فکر و طرح از آن پس ديگر محال است که با منيت و... کمالي به وقوع بپيوندد .
 
با آرزوي توفيق اله ي
محمد علي طاهر ي
98-10-10
 
 
 
 
 

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

570632551
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
3859
5475
3859
21629534
33316
295810
570632551

Server Time: 2021-03-06 20:18:47

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk