اخبار

اطلاعيه / 98 / 10 / 12

  • پرینت
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعيه / 98 / 10 / 12
به نام خد ا
با سلام و نثار دعاي خير
 
پس از صدور اطلاعيه هاي اعلام ارتقاي دوره ها، عده اي از مربيان عزيز تصور نموده اند که منظور از اعلام دوره هاي جديد و به روز کردن آموزه ها اين است که همه دوره هاي آموزشي خود را تعطيل کنند. در حاليکه دوره ها )به غير از دوره تشعشع دفاعي که منوط به طي کردن دوره هاي مقدماتي عرفان حلق ه مي باشد و به صورت دوره جانبي به بعد از طي دوره 9 موکول شد ه (
تا اعلام جزييات برنامه جديد کماکان ادامه دارد)البته با رعايت کامل امانت داري نسبت به آموزه هاي عرفان حلقه و رعايت ليست حلقه ها و درس نامه هاي سابق .
در ضمن عده زيادي از مربيان و معرفت پژوهان ابراز نگراني از سخت شدن و ارتقاي سطح دوره ها نموده اند که صميمانه عرض ميکنم که ترتيبي داده شد که مباحث جديد و ارتقاء مطالب به گونه اي ارائه شود که براي همه گروه ها مفيد و قابل استفاده بوده و رضايت خاطر همگان جلب شود و همه تلاش خود را در جهت رفع اين مشکل خواهم کرد و در اين مورد ب ه همه دوستان عزي ز
اطمينان خاطر ميدهم. به اميد خدا پس از رسيدن به مسير اصلي مبتني بر رعايت اصل وحدت راه و حذف مطالب و مباحث انحرافي از سوي عده معدو دي خودنما و... 
ادامه خواهيم داد .
با آرزوي توفيق الهي
محمد علي طاهر ي
12 / 10 / 98
 
 
 
 

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir