کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

گزارشات درمان

امتیاز کاربران
به نام بي نام او
گزارش درمان
بیماری شکستگی انگشت پا ترک سیگار 

ادامه مطلب...

امتیاز کاربران

به نام بي نام او
گزارش درمان
بیماری ام اس ( #MS ) درمانی دیگر

ادامه مطلب...

امتیاز کاربران
به نام بي نام او
گزارش درمان
شرح حال  فرادرمانگر و بیماریهای  متعدد (مشکلات دفاعی )

ادامه مطلب...

امتیاز کاربران
به نام بي نام او
گزارش درمان
درمان بیماریهای متعدد 

ادامه مطلب...

امتیاز کاربران
به نام بي نام او
گزارش درمان
شرح حال فرادرمانگر و درمان بیماری‌های متعدد

ادامه مطلب...

Design BY ErfaneKeihani.tk